Czynniki nierównowagi finansów publicznych w Polsce – próba oceny wybranych kategorii

Jolanta Szołno-Koguc

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie posiada streszczenia w języku polskim.


Słowa kluczowe


finanse publiczne, nierównowaga finansów publicznych, deficyt budżetowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Felis P., Dochody podatkowe w Polsce, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2010.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Kołodko G.W., O naprawie naszych finansów, TNOiK, Toruń 2004.

Kształcenie dorosłych 2011, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.

Kwiatkowska W., Kwiatkowski E., Niedopasowania strukturalne na rynku pracy a bezrobocie równowagi – ujęcie teoretyczne, [w:] Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej, szacunki, tendencje i determinanty, W. Kwiatkowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa, 2009.

Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych w Polsce w warunkach zmian w strukturze społecznej, „Studia Ekonomiczne” nr 1/LXXIII, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2012.

OECD Tax Wages 2013, OECD iLibrary 2013, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/taxing-wages-2013.

Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 2009.

Rocznik demograficzny GUS, Warszawa 2013.

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 2013.

The Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, 2012.

The Global Competitiveness Report 2013–2014, World Economic Forum, 2013.

www.stat.gov.pl.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.1.179
Data publikacji: 2015-08-07 12:11:33
Data złożenia artykułu: 2015-08-06 12:52:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Jolanta Szołno-Koguc

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.