Premises of a new strategy of the development of Polish agriculture

Jan Zalewa

Abstract


For the last twenty-five years Polish agriculture has been functioning in free market conditions. During this time some specific factors occurred which force the change of an economic strategy of this sector. Transition to market economy caused incomplete exploitation of arable land and rural labor force. It created new opportunities for agricultural sector such as organic food production, agritourism, sustainable agriculture, and the generation of the energy and fuel from renewable sources. These are the new chances for Polish agriculture.

Keywords


industrial strategy, contribution of migration and accumulation, energy security and the environment, biofuel

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dyka S., Grabowski S., Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i innych ogniw gospodarki żywnościowej, [w:] Rolnictwo w rozwoju gospodarki Polski Ludowej, cz. 1, Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 21 i 22 października 1985 r., Wydawnictwo SGGW–AR.

Gorzelak E., Finansowanie rolnictwa i innych ogniw gospodarki narodowej w czterdziestoleciu Polski Ludowej, [w:] Rolnictwo w rozwoju gospodarki Polski Ludowej, cz. 1, Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 21 i 22 października 1985 r., Wydawnictwo SGGW–AR.

Gorzelak E., Podstawowe problemy polityki ekonomicznej w rolnictwie, „Wieś Współczesna” 1972, nr 2.

Michna W., Prognozy rozwoju światowej produkcji rolnej i jej konsumpcji oraz zużycia na cele nieżywnościowe w latach 2011–2020, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2012, nr 3.

Michna W., Ubezpieczenia społeczne rolników indywidualnych – w przeszłości i obecnie, „Wieś i Rolnictwo” 1993, nr 1 (10).

Pohorille M., Napięcia inflacyjne w okresie industrializacji, [w:] Ekonomia polityczna socjalizmu, M. Pohorille (red.), PWE, Warszawa 1968.

Pronińska K.M., Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE–Rosja, Elipsa, Warszawa 2012.

Szymański W., Polityka gospodarcza i jej wpływ na rozwój rolnictwa polskiego, [w]: Rolnictwo w rozwoju gospodarki Polski Ludowej, cz. 1, Materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 21 i 22 października 1985 r. Wydawnictwo SGGW–AR.

Tu trzeba nowej energii, wywiad J. Żakowskiego z amerykańskim politykiem J. Rifkinem, „Polityka” 2011, nr 51.

Uprzemysłowienie Polski, T. Lijewski (red.), Warszawa 1976.

Woś A., Społeczno-ekonomiczna przebudowa wsi i rolnictwa w Polsce, IPPM-L, Warszawa 1981.

Woś A., W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.1.213
Data publikacji: 2015-08-07 12:11:34
Data złożenia artykułu: 2015-08-07 10:56:10


Statistics


Total abstract view - 325
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Jan Zalewa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.