Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego

Bożena Stanek

Streszczenie w języku polskim


Tematem artykułu jest podatek liniowy. Wyjaśniono terminy „podatek” i „system podatkowy”. Omówiono klasyczne zasady podatkowe zaproponowane przez A. Smitha, które odnosiły się do podatnika, ale były adresowane do władz podatkowych. Podjęto również próbę odpowiedzenia na pytania, czy podatek liniowy jest metodą obliczania podatku chroniącą interesy podatnika i czy odpowiada kryteriom zaproponowanym przez A. Smitha. Jest to próba odniesienia starych przemyśleń i idei do współczesnych uwarunkowań podatkowych.


Słowa kluczowe


podatek liniowy; podatek jednolity; zasady podatkowe Smitha

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bolkowiak I., Podatek, www.biznes.acceptance.pwn.pl/ [data dostępu: 07.06.2015].

Boratyński J., Borowski J., The Long-Term Economic Impact of the Flat Tax in Poland. CGE Simulation under Alternative Assumption, „Bank i Kredyt” 2012, Vol. 3.

Brzeziński B., Prawo podatkowe, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1995.

Fedorowicz Z., Instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1965.

Friedman M., Capitalism and Freedom, Chicago 1962.

Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990.

Głuchowski J., Wstęp do skarbowości, WWSB, Poznań 1997.

Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.

Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Weralski M., Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego, WUW, Warszawa 1979.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.691
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:44
Data złożenia artykułu: 2015-08-09 23:37:36


Statystyki

Widoczność abstraktów - 350
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Bożena Stanek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.