Adam Smith’s Tax Principles as a Criterion for Evaluation of Flat Tax

Bożena Stanek

Abstract


The subject of the paper is the flat tax. The terms “tax” and “tax system” were explained. The classic tax principles proposed by Adam Smith which pertained to taxpayers but were addressed to tax authorities were discussed. An attempt was made to answer the question whether the flat tax is a tax calculation method that protects the interests of taxpayers and complies with the criteria proposed by Adam Smith. The article is an attempt to transpose old thoughts and ideas into the contemporary tax circumstances.


Keywords


taxation; flat tax; Smith’s tax principles

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bolkowiak I., Podatek, www.biznes.acceptance.pwn.pl/ [data dostępu: 07.06.2015].

Boratyński J., Borowski J., The Long-Term Economic Impact of the Flat Tax in Poland. CGE Simulation under Alternative Assumption, „Bank i Kredyt” 2012, Vol. 3.

Brzeziński B., Prawo podatkowe, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1995.

Fedorowicz Z., Instytucje finansowe, PWE, Warszawa 1965.

Friedman M., Capitalism and Freedom, Chicago 1962.

Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990.

Głuchowski J., Wstęp do skarbowości, WWSB, Poznań 1997.

Gomułowicz A., Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.

Kosek-Wojnar M., Zasady podatkowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2012.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.

Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Weralski M., Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego, WUW, Warszawa 1979.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.691
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:44
Data złożenia artykułu: 2015-08-09 23:37:36


Statistics


Total abstract view - 1078
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Bożena Stanek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.