Wpływ nowych mediów na zachowanie klientów na rynku

Agnieszka Chęcińska-Zaucha

Streszczenie w języku polskim


Celem badań, których wyniki przedstawione zostały w pracy było określenie jaki wpływ ma rodzaj wykorzystanych nowych mediów na proces podejmowania decyzji zakupowych konsumentów na Śląsku. Artykuł składa się z dwóch części, w pierwszej przybliżono zagadnienia dotyczące wykorzystania nowych mediów w budowaniu relacji z klientami na rynku klienta indywidualnego (B2C). Druga część zawiera wyniki badań dotyczących wpływu reklamy pojawiającej się za pośrednictwem nowych mediów na decyzje zakupowe klientów rynku B2C

Słowa kluczowe


nowe media; marketing relacji; Internet

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Demski T., Lojalność, satysfakcja ich znaczenie i pomiar. StatSoft Polska, 2003, http://www.sixsigma.pl/czytelnia/marketing/znacz.pdf

Górniak J., Wprowadzenie do analizy danych w marketingu – część II. Analiza rynku przy użyciu technik wielowymiarowych. Materiały Kursowe. SPSS Polska, Kraków, 2002.

Młynarski G., Kontrowersja w reklamie a nowe media, 2010, http://www.grzegorzmlynarski.pl/kontrowersja-w-reklamie-a-nowe-media/

Nunnally J.C, Bernstein I.H., Berge J.M.F., Psychometric theory. McGraw-Hill, New York, 1967.

Kucharski K., Nowe media na nowe czasy, http://biznestrend.pl/artykuly/226/Nowe-media-na-nowe-czasy, 2011.

Witkowska M., Cholawo-Sosnowska K., Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, WSiP, Warszawa, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.3.29
Data publikacji: 2015-08-12 10:29:38
Data złożenia artykułu: 2015-08-11 10:35:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Agnieszka Chęcińska-Zaucha

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.