Ulga na dzieci jako instrument realizacji polityki prorodzinnej w Polsce

Renata Budlewska

Streszczenie w języku polskim


Wsparcie rodziny jest w ostatnich latach jednym z kluczowych obszarów aktywności polskich władz publicznych. Poza tradycyjnie realizowanymi wydatkami publicznymi, środki publiczne są kierowane do rodzin w Polsce za pomocą ulg podatkowych zawartych w konstrukcji poszczególnych podatków. W 2013 r. największą ulgą w polskim systemie podatkowym, bezpośrednio skierowaną do rodzin z dziećmi, była tzw. ulga prorodzinna. Celem opracowania jest wskazanie konsekwencji realizacji polityki prorodzinnej w Polsce za pomocą tej ulgi. Obszar konsekwencji został zawężony do prezentacji wybranych aspektów pozwalających na ocenę skuteczności ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem oceny zmian wprowadzonych do konstrukcji ulgi w ubiegłych latach.


Słowa kluczowe


ulga prorodzinna; polityka prorodzinna; tax expenditures; podatek dochodowy od osób fizycznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, Warszawa 2015.

GUS, Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa 2014.

Ministerstwo Finansów, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok, Warszawa 2014 (i wersje poprzednie).

Ministerstwo Finansów, Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa 2010.

Ministerstwo Finansów, Preferencje podatkowe w Polsce. Raport nr 5, Warszawa 2015.

Morawski L., Ulga podatkowa z tytułu wychowywania dzieci – efekty i propozycja zmian, „Polityka Społeczna” 2010, nr 1.

Myck M., Kundera M., Oczkowska M., Finansowe wsparcie rodzin z dziećmi w Polsce w 2013 roku. Raport Mikrosymulacyjny: 01/13, Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, Szczecin 2013.

Podstawka M., Deresz A., Podatek dochodowy od osób fizycznych: progresywny czy proporcjonalny?, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 71.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 września 2014 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 2871 z dnia 1 października 2014 r.

Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2013–2014, Warszawa 2014.

Sobociński M., Polityka rodzinna w Polsce. W stronę zrównoważonego modelu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2014.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r., nr 80, poz. 350).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.725
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:46
Data złożenia artykułu: 2015-08-16 21:48:43

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Renata Budlewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.