Fiscal Performance, Spatial Diversity and Determinants of Revenues from the Tax on Civil Law Transactions in Cities with County Rights in Poland

Joanna Śmiechowicz

Abstract


Tax on civil law transactions are one of the revenues of the cities with county rights in Poland, the construction of which they cannot affect in any way. The factors that determine the revenues obtained by them remain outside the influence of local governments. In this study, the author examined and evaluated the size, stability and diversification of revenue importance of cities with district rights in Poland from the tax on civil law transactions and identified the relevance of certain factors determining their level. The analysis was based on both the aggregated data relating in total to all the cities with district rights in Poland, as well as to individual units of this type.


Keywords


civil law transactions tax; revenues of cities with county rights; revenues of local government units; fiscal performance of taxes

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baza cen nieruchomości mieszkaniowych, www.nbp.pl [data dostępu: 10.09.2015].

Baza danych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl [data dostępu: 10.09.2015].

Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

Ickiewicz J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, www.mf.gov.pl [data dostępu: 30.08.2015].

Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.

Majkowska M., Zieliński Ł., Zwolnienia z podatków i spowolnienie pogorszyły wyniki gmin, „Gazeta Prawna”, 18 maja 2012.

Pietrasiewicz W., Podatek od czynności cywilnoprawnych, [w:] H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Pypeć M., Wzrost gospodarczy jako determinanta dochodów jednostek samorządu terytorialnego, „Annales UMCS. Sectio H” 2012, Vol. XLVI, nr 3.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Sejm VI kadencji, Druk 748, www.orka.sejm.gov.pl [data dostępu: 30.08.2015].

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Sejm V kadencji, Druk 736, www.orka.sejm.gov.pl [data dostępu: 30.08.2015].

Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za lata 2004–2014. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, www.mf.gov.pl [data dostępu: 30.08.2015].

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U., nr 86, poz. 959 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U., nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.1.361
Data publikacji: 2016-04-03 14:40:25
Data złożenia artykułu: 2015-09-20 08:20:49


Statistics


Total abstract view - 1666
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Joanna Śmiechowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.