Znaczenie systemów wspomagających zarządzanie informacjami w sektorze bankowym

Karolina Pilarczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł opisuje zalety korzystania z systemów wspomagających zarządzanie informacjami (Management Information Systems) w działach IT sektora bankowego. Takie rozwiązania zbierają pełne informacje o usługach i aktywach IT. Pełne informacje oznaczają dane dotyczące zasobów, typu, konfiguracji, powiązań z innymi aktywami, priorytetów biznesowych, właścicieli, kosztów, zmian, podwykonawców, wyników itp. Rozwiązanie ukazuje szeroki obraz infrastruktury i usług IT. To podejście daje zarządowi pełen obraz sytuacji, w jakiej znajduje się usługa IT, co pomaga w podejmowaniu dobrych operacyjnych i strategicznych decyzji. Rozwiązania tego typu są niezbędne w organizacjach, których interesy są zależne od branży IT, przykładowo w bankach. Bez dostępu do rozwiązań IT w dzisiejszych czasach banki nie mają racji bytu. Na przestrzeni lat systemy powstawały na podstawie innych systemów, aby umożliwić zmiany dyktowane przez regulacyjne, konsumenckie i rynkowe zapotrzebowania. W rezultacie posiadanie narzędzi do kontroli tej złożonej infrastruktury stało się bardzo ważne z punktu widzenia biznesu.

W artykule zostały omówione wyzwania stojące przed bankami, ich potrzeby, zastosowane rozwiązania i wyniki projektów. Opisano trzy polskie banki, w których wprowadzono rozwiązania dla zarządzania usługami IT (IT Service Management). Dane pochodzą z wywiadu przeprowadzonego z dyrektorem do spraw IT i menedżerami projektów.


Słowa kluczowe


banki; Informatyczny System Zarządzania; usługi informatyczne; oprogramowanie; automatyzacja; innowacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Accenture Strategy, Banking Customer 2020, www.accenture.com/t20150627T064606__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_17/Accenture-Banking-Consumer-Pulse.pdf [access: 03.04.2016].

Business Service Management, https://docs.bmc.com/docs/display/public/ac80/Business+Service+Management;jsessionid=5D3838622BEAB9B77E1C8DB1A8198457 [access: 03.04.2016].

IBM Internal Documents, Building a smarter planet, 2014a.

IBM Internal Documents, Maximo Asset Management, 2014b.

INGRIFO’s Internal Technical and Project Documentations, 2015.

INGRIFO Sp. z o.o., Sp. Komandytowa, internal documents.

ITIL v1 (Information Technology Infrastructure Library), HM Government, UK.

REUTERS, RBS Admits Decades of IT Neglect after Systems Crash, 2013, http://uk.reuters.com/article/uk-rbs-technology-idUKBRE9B10YB20131203 [access: 03.04.2016].

Sainsbury’s Bank IT System Problems a Warning to New Banks, “ComputerWeekly.com” 2015, www.computerweekly.com/news/2240237751/Sainsburys-Bank-IT-system-problems-a-warning-to-new-banks [access: 03.04.2016].

Samcik M., 80% klientów, którzy odeszli do konkurencji: „mogliście nas zatrzymać. Wystarczyłoby…”, 2014, http://samcik.blox.pl/2014/04/80-klientow-ktorzy-odeszli-do-konkurencji.html [access: 03.04.2016].

Wikipedia, Configuration management database, 2016a, http://en.wikipedia.org/wiki/Configuration_management_database [access: 03.04.2016].

Wikipedia, Service-level agreement, 2016b, https://en.wikipedia.org/wiki/Service-level_agreement [access: 03.04.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.2.69
Data publikacji: 2016-06-02 17:58:05
Data złożenia artykułu: 2015-10-23 22:47:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 785
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Karolina Pilarczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.