Strategia wartości – test na GPW w Warszawie

Paweł Sekuła

Streszczenie w języku polskim


Artykuł analizuje, czy strategia wartości może zmienić poziom stóp zwrotu wypracowanych przez inwestora. Strategia dzieli corocznie ogół akcji na decyle względem B/M, E/P i CAP. Wskaźniki te są wykorzystywane do sortowania akcji w portfelach. Opracowanie dostarcza dowodów, że strategie wartości generują stopy zwrotu niższe od WIG. Drugim rezultatem badania jest potwierdzenie istotnej statystycznie mocy predykcji stóp zwrotu portfeli przez B/M  i CAP.


Słowa kluczowe


strategia wartości; portfel fundamentalny; efektywność rynku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asness C.S., Moskowitz T.J., Pedersen L.H., Value and Momentum Everywhere, “Journal of Finance” 2013, Vol. 68, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1111/jofi.12021.

Banz R.W., The Relationship Between Return and Market Value of Common Stocks, “Journal of Financial Economics” 1981, Vol. 9, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(81)90018-0.

Basu S., The Relationship Between Earnings Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence, “Journal of Financial Economics” 1983, Vol. 12, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(83)90031-4.

Daniel K., Titman S., Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns, “Journal of Finance” 1997, Vol. 52, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03806.x.

Fama E.F., French K.R., Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, “Journal of Finance” 1996, Vol. 51, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1996.tb05202.x.

Fama E.F., French K.R., The Cross-section of Expected Stock Returns, “Journal of Finance” 1992, Vol. 47, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x.

Fama E.F., French K.R., Value versus Growth, “Journal of Finance” 1998, Vol. 53, No. 6, DOI: https://doi.org/10.1111/0022-1082.00080.

Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R.W., Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk, “Journal of Finance” 1994, Vol. 49, No. 5, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb04772.x.

Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Petkowa R., Zhang L., Is Value Riskier Than Growth?, “Journal of Financial Economics” 2005, Vol. 78, No. 1.

Piotroski J.D., Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers, “Journal of Accounting Research” 2000, Vol. 38 (Supplement), DOI: https://doi.org/10.2307/2672906.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.413
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-05-16 02:28:34

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Paweł Sekuła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.