Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym

Waldemar Aspadarec, Sebastian Majewski

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano badanie persystencji stóp zwrotu (performance persistence) quasi-funduszy hedge funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym w latach 2005–2015 w odniesieniu do autorskiego indeksu ARI-WIG (Absolute Return Index). Opracowanie składa się z czterech części. Po wprowadzeniu przedstawiono istotę i sposoby pomiaru persystencji stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych. Następnie dokonano przeglądu literatury światowej i krajowej, przedstawiono metodologię badania persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym oraz przeprowadzono badanie persystencji stóp zwrotu quasi-funduszy hedge. We wnioskach z podjętych rozważań stwierdzono, że zjawisko to determinuje możliwość przewidywania stóp zwrotu funduszy, co w szczególny sposób wpływa na decyzje alokacyjne na rynku funduszy inwestorów i zarządzających funduszem, którzy chcą osiągnąć ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne.


Słowa kluczowe


persystencja stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych; fundusze hedge; fundusze absolutnej stopy zwrotu; rynek finansowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agarwal V., Naik N., Multi-period Performance Persistence Analysis of Hedge Funds, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2000, Vol. 35, No. 3, DOI: https://doi.org/10.2307/2676207.

Aspadarec W., Wielowymiarowe aspekty rozwoju rynku funduszy hedge, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Brown S., Goetzmann W., Performance Persistence, “Journal of Finance” 1995, Vol. 50, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1995.tb04800.x.

Budiono D., Martens M., Mutual Fund Selection Based on Funds Characteristics, “Journal of Financial Research” 2010, Vol. 33, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6803.2010.01270.x.

Carhart M., On Persistence in Mutual Fund Performance, “Journal of Finance” 1997, Vol. 52, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x.

Czekaj J., Grotowski M., Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym, „Ekonomista” 2014, nr 4.

Davis J., Mutual Fund Performance and Manager Style, “Financial Analysts Journal” 2001, No. 57.

Eling M., Does Hedge Fund Performance Persist? Overview and New Empirical Evidence, “European Financial Management” 2009, Vol. 15, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2008.00471.x.

Fama E., French K., The Cross-section of Expected Stock Returns, “Journal of Finance” 1992, Vol. 49, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x.

Grinblatt M., Titman S., Mutual Fund Performance: An Analysis of Quarterly Portfolio Holdings, “Journal of Business” 1989, Vol. 62, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1086/296468.

Harri A., Brorsen B., Performance Persistence and the Source of Returns for Hedge Funds, “Applied Financial Economics” 2004, Vol. 14, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1080/0960310042000176407.

Hendricks D., Patel J., Zeckhauser R., Hot Hands in Mutual Funds: Short-run Persistence of Relative Performance, 1974–1988, “Journal of Finance” 1993, Vol. 48, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04703.x.

Jensen M., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964, “Journal of Finance” 1968, Vol. 23, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x.

Koh F., Koh W., Teo M., Asian Hedge Funds: Return Persistence, Style and Fund Characteristics, Working Paper, Singapoure Management University, 2003 (June).

Malkiel B., Saha A., Hedge Funds: Risk and Return, “Financial Analysts Journal” 2005, Vol. 61, No. 6, DOI: https://doi.org/10.2469/faj.v61.n6.2775.

Perez K., Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Perez K., Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych, „Finanse” 2012, nr 1.

Pruchnicka-Grabias I., Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2013.

Schneeweis T., Kazemi H., Martin G., Understanding Hedge Fund Performance: Research Issues Revisited – Part I, “Journal of Alternative Investments” 2002 (Winter).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.11
Data publikacji: 2017-02-20 17:31:15
Data złożenia artykułu: 2016-06-01 09:11:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Waldemar Aspadarec, Sebastian Majewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.