Market Timing in the Stock Investment Funds in Poland – Empirical Study

Ilona Żelazowska

Abstract


This paper presents  the problem concerning  market timing. The aim of the study was to consider the impact of the skills of managers in terms of market timing and the proper selection of assets in the investment portfolio. The study used the Henriksson-Merton model to determine whether the portfolio manager have selected FIO (open-end investment funds) skills in terms of selectivity and market timing and achievements in above-average rates of return. After testing models for the three surveyed funds, there have been confirmed hypothesis that portfolio managers of selected FIO do not have the skills both in terms of market timing and selectivity. The article presents the market efficiency hypothesis and the associated theory of market timing, which is more often touched upon in foreign publications than in Polish ones.


Keywords


efficient market hypothesis; open-ended funds; market timing; Henriksson-Merton model

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Blake D., Lehmann B., Timmerman A., Asset Allocation Dynamics and Pension Fund Performance, “Journal of Business” 1999, Vol. 72, DOI: https://doi.org/10.1086/209623.

Chang E.G., Lewellen W.G., Market Timing and Mutual Fund Investment Performance, “Journal of Business” 1984, Vol. 57, DOI: https://doi.org/10.1086/296224.

Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.

Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “Journal of Finance” 1970, Vol. 25 (2), DOI: https://doi.org/10.2307/2325486.

Henriksson R., Market Timing and Investment Performance: An Empirical Investigation, “Journal of Business” 1984, Vol. 57 (1), DOI: https://doi.org/10.1086/296225.

Henriksson R., Merton R., On Market Timing and Investment Performance II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills, “Journal of Business” 1981, Vol. 54 (4), DOI: https://doi.org/10.1086/296144.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Jamróz P., Parametryczna ocena umiejętności selektywności i wyczucia rynku zarządzających OFI akcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 639 (37).

Jensen M.C., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964, “Journal of Finance” 1968, Vol. 23, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x.

Merton R., On Market Timing and Investment Performance. I. An Equilibrium Theory of Value for Market Forecasts, “Journal of Business” 1981, Vol. 54 (3), DOI: https://doi.org/10.1086/296137.

Olbryś J., Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010a, nr 29.

Olbryś J., Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2010b, nr 4 (48).

Olbryś J., Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012.

Salamaga M., Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko, Katowice 2013.

Witkowska D., Kompa K., Grabska M., Badanie informacyjnej efektywności rynku w formie silnej na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych, [w:] D. Witkowska (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.125
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:15
Data złożenia artykułu: 2017-01-09 10:19:20


Statistics


Total abstract view - 652
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Ilona Żelazowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.