Wyczucie rynku w działalności funduszy inwestycyjnych akcji w Polsce – badanie empiryczne

Ilona Żelazowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono problem dotyczący wyczucia rynku. Celem analizy były rozważania na temat wpływu umiejętności menedżerów w kwestii wyczucia rynku oraz odpowiedniej selekcji (doboru) walorów do portfela inwestycyjnego. W badaniach wykorzystano model Henrikssona-Mertona, by określić, czy zarządzający portfelami inwestycyjnymi wybranych FIO mają umiejętności w zakresie selektywności i wyczucia rynku oraz osiągnięcia ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Po przetestowaniu modeli dla trzech badanych funduszy zostały potwierdzone hipotezy mówiące o tym, że zarządzający portfelami wybranych FIO nie mają umiejętności rynku w zakresie zarówno wyczucia rynku, jak i selektywności. Opracowanie przedstawia temat, który dotyczy hipotezy efektywności rynku i powiązanej z nią teorii market-timing, która w badaniach polskich jest rzadziej poruszana niż w publikacjach zagranicznych.


Słowa kluczowe


efektywność rynku; fundusze inwestycyjne otwarte; market timing; wyczucie rynku; model Henrikssona-Mertona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blake D., Lehmann B., Timmerman A., Asset Allocation Dynamics and Pension Fund Performance, “Journal of Business” 1999, Vol. 72, DOI: https://doi.org/10.1086/209623.

Chang E.G., Lewellen W.G., Market Timing and Mutual Fund Investment Performance, “Journal of Business” 1984, Vol. 57, DOI: https://doi.org/10.1086/296224.

Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.

Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, “Journal of Finance” 1970, Vol. 25 (2), DOI: https://doi.org/10.2307/2325486.

Henriksson R., Market Timing and Investment Performance: An Empirical Investigation, “Journal of Business” 1984, Vol. 57 (1), DOI: https://doi.org/10.1086/296225.

Henriksson R., Merton R., On Market Timing and Investment Performance II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills, “Journal of Business” 1981, Vol. 54 (4), DOI: https://doi.org/10.1086/296144.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Jamróz P., Parametryczna ocena umiejętności selektywności i wyczucia rynku zarządzających OFI akcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 639 (37).

Jensen M.C., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964, “Journal of Finance” 1968, Vol. 23, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00815.x.

Merton R., On Market Timing and Investment Performance. I. An Equilibrium Theory of Value for Market Forecasts, “Journal of Business” 1981, Vol. 54 (3), DOI: https://doi.org/10.1086/296137.

Olbryś J., Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010a, nr 29.

Olbryś J., Ocena efektywności zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wybranych wieloczynnikowych modeli market-timing, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2010b, nr 4 (48).

Olbryś J., Wieloczynnikowe hybrydowe modele market-timing polskich funduszy inwestycyjnych, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012.

Salamaga M., Ocena efektywności wybranych strategii inwestowania cyklicznego na polskim rynku kapitałowym w świetle mierników opartych na modelu CAPM, [w:] T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko, Katowice 2013.

Witkowska D., Kompa K., Grabska M., Badanie informacyjnej efektywności rynku w formie silnej na przykładzie wybranych funduszy inwestycyjnych, [w:] D. Witkowska (red.), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.125
Data publikacji: 2017-05-04 19:08:15
Data złożenia artykułu: 2017-01-09 10:19:20

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Ilona Żelazowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.