Zastosowanie drapieżnych strategii w handlu o wysokiej częstotliwości

Carlos Jorge Lenczewski Martins

Streszczenie w języku polskim


Rozwój handlu o wysokiej częstotliwości, który powstał w latach 90. XX w., jest tak dynamiczny, że można stwierdzić, iż z pewnością będzie obecny w każdym kraju. Większość opracowań poświęconych handlowi o wysokiej częstotliwości można podzielić na: starające się wykazać, jak szkodliwy jest on dla systemu finansowego; opisujące modele biznesowe i współdziałanie z pozostałymi podmiotami rynku finansowego; wykazujące opłacalność handlu i podmiotów stosujących ten rodzaj handlu; poświęcone zagadnieniom zarządzania ryzykiem transakcji o wysokiej częstotliwości, chociaż ich liczba jest bardzo ograniczona. Niniejsze opracowanie ma na celu rozwijać zagadnienia związane z modelami biznesowymi, omawiając wybrane drapieżne techniki w handlu o wysokiej częstotliwości. Jest to dość istotne, ponieważ mogą one być zastosowane w warunkach o niskiej płynności oraz mogą wpływać bezpośrednio na działalność i stabilność pojedynczych, a także znaczących instytucji finansowych.


Słowa kluczowe


handel o wysokiej częstotliwości; strategie drapieżne; handel algorytmiczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agarwal A., High Frequency Trading: Evolution and the Future, Capgemini 2012, www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/High_Frequency_Trading__Evolution_and_the_Future.pdf [dostęp: 10.04.2017].

Arnuk S., Saluzzi J., Latency Arbitrage: The real power behind predatory high frequency trading, White Paper, Themis Trading LLC 2009, December.

Biais B., Woolley P., High frequency trading. Manuscript, Toulouse University, IDEI, 2011, www.eifr.eu/files/file2220879.pdf [dostęp: 10.04.2017].

BIS, High-frequency trading in the foreign exchange market, Basel 2011, www.bis.org/publ/mktc05.htm [dostęp: 10.04.2017].

Brunnermeier M.K., Pedersen L.H., Predatory trading, “Journal of Finance” 2005, Vol. 60(4).

Chaboud A., Chiquoine B., Hjalmarsson E., Vega C., Rise of the machines: High Frequency Trading in the foreign exchange market, “International Finance Discussion Papers. Federal Reserve Board” 2009, Vol. 980.

Chistalia M., High-frequency trading – Better than its reputation?, Deutsche Bank, 2011, www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000270960.pdf [dostęp: 10.04.2017].

Evans M.D.D., Lyons R.K., Order flow and exchange rate dynamics, “National Bureau of Economic Research” 1999, http://eprints.cdlib.org/uc/item/0dh1c16w.pdf [dostęp: 10.04.2017].

Gomber P., Arndt B., Lutat M., Uhle T., High-frequency trading, 2011, www.deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/binary/gdb_content_pool/imported_files/public_files/10_downloads/11_about_us/Public_Affairs/High_Frequency_Trading.pdf [dostęp: 10.04.2017].

Gupta A., History of Algorithmic Trading, HFT and News Based Trading, 2017, www.quantinsti.com/blog/history-algorithmic-trading-hft [dostęp: 10.04.2017].

Hudak M., High Frequency Trading, International Markets, and Regulation, Dietrich College Senior Honors Program, Carnegie Mellon University, 2015.

Miller R.S., Shorter G., High-frequency trading: Overview of Recent Developments, CRS Report 44443, 2016.

Oehmke M., Brunnermeier M., Predatory Short Selling, NBER Working Papers 2013, Vol. 19514, http://citec.repec.org/d/nbr/nberwo/19514.html [dostęp: 10.04.2017].

Tse J., Lin X., Vincent D., High Frequency Trading – Measurement, Detection and Response, Credit Suisse, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.207
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:42
Data złożenia artykułu: 2017-02-13 17:55:24

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Carlos Jorge Lenczewski Martins

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.