The Impact of Capital Structure on Reporting of Non-financial Information by Insurance Companies in the Polish Market

Marzanna Lament

Abstract


This article presents conclusions from an evaluation of the impact of capital structure on reporting of non-financial information by insurance companies in the Polish market. Specialist publications and prevailing legal regulations are reviewed, methods of deduction and induction as well as the author's own observations are applied. The study is divided into three major parts which comprise evaluations of: 1) the degree of non-financial reporting by insurance companies in the Polish market, 2) capital structure of insurance companies compiling non-financial reports, 3) capital structure of insurance companies that fail to prepare non-financial reports. The proportion of foreign capital in the share capitals of insurance companies compiling non-financial reports was found to be markedly higher than in all the insurance companies, i.e. those that draft and do not draft non-financial reports, in the entire period under analysis. Studies of comparable research samples have not been found in the literature resources.


Keywords


insurance; accounting; non-financial reporting; corporate social responsibility

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Deegan C., Unerman J., Financial Accounting Theory, McGraw Hill Education, New York 2011.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/EU z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.

Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing Inc., Boston 1984.

GRI, Sustainability Disclosure Database, www.gri.database [dostęp: 15.01.2017].

KPMG, Currents of Change: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2015, 2016.

Krištofik P., Lament M., Musa H., The reporting of non-financial information and the rationale for its standardization, “E&M Ekonomie a Management” 2016, Vol. 19, No. 2, DOI: http://10.15240/tul/001/2016-2-011.

Lament M., Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2017, t. 91(147), DOI: http://10.5604/01.3001.0009.8024.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U., poz. 1844).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2017, poz. 61).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.195
Data publikacji: 2017-12-08 15:26:41
Data złożenia artykułu: 2017-04-05 13:50:29


Statistics


Total abstract view - 662
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marzanna Lament

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.