Integracja polskiego rynku papierów udziałowych i rynku papierów dłużnych z rynkami zagranicznymi a wzrost gospodarczy w Polsce

Sławomir Bukowski

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych oraz rynku papierów dłużnych z rynkami zagranicznymi wpływa na wzrost gospodarczy w Polsce. Sformułowano hipotezę badawczą, że integracja polskiego rynku udziałowych papierów wartościowych oraz integracja polskiego rynku papierów dłużnych z zagranicą wpływa w sposób statystycznie i ekonomicznie istotny na rozwój rynku kapitałowego oraz wzrost gospodarczy w Polsce. Badania z zastosowaniem modeli ekonometrycznych wykazały, że wzrost stopnia integracji polskiego rynku udziałowych i dłużnych papierów wartościowych z zagranicą wywiera pozytywny i dość znaczny wpływ zarówno na rozwój rynku akcji, jak i na wzrost gospodarczy w Polsce.


Słowa kluczowe


integracja finansowa; papiery udziałowe; papiery dłużne; wzrost gospodarczy; GMM; model ekonometryczny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baele L., Ferrando A., Hördal P., Krylova E., Monnet C., Measuring Financial Integration in the Euro Area, “European Central Bank: Occasional Paper Series” 2004, No. 14.

Beck T., Al-Hussainy E., Financial Structure Dataset, revised September 2015, World Bank, Washington D.C 2015.

Bukowski S.I., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej. Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry – obszar euro, Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, Radom 2013.

Bukowski S.I., Międzynarodowa integracja rynków finansowych, Difin, Warszawa 2011.

Coricelli F., Masten A.B., Masten I., Non-Linear Growth Effects of Financial Development: Does Financial Integration Matter?, “Journal of International Money and Finance” 2008, No. 27.

Dębski W., Bujnowicz I., Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2008, nr 9.

Dębski W., Maciejczyk I., Wdowiński P., Growth Effects of Financial Market Development in Poland: Simulations with an Econometric Model, [in:] S.I. Bukowski (ed.), Global Challenges of the 21st Century, Technical University of Radom, Radom 2010.

Friedrich Ch., Schnabel I., Zettelmeyer J., Financial Integration and Growth. Is Emerging Europe Different, “EBRD Working Paper” 2010, No. 123.

Greenwood J., Jovanovic B., Financial Development, Growth, and the Distribution of Income, “NBER Working Paper” 1989, No. 3189.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.59
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:38
Data złożenia artykułu: 2017-04-06 21:49:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Sławomir Bukowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.