The Impact of Promotional Measures on the Buying Behaviour of Young Consumers on the Food Market

Marek Angowski, Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor

Abstract


The main objective of this paper was to assess the impact of promotional measures on the buying process of young consumers on selected food products markets. The empirical part was prepared based on surveys, which were conducted in 2016 and involved a group of 486 students using the purposive sampling method. As a result of the conducted surveys, it was determined that the individual types of promotional measures had a different impact on food buyers in terms of their food-buying decisions. The differences, however, were not signifiant. The most important role, in relation to all the studied product groups, was played by price discounts, followed by special offers at the place of sale and recommendations by family and friends.


Keywords


promotion tools; food market; consumer behaviour; young consumer

Full Text:

PDF

References


Angowski, M., Domańska, K., Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, no. 41, 2015, pp. 385–397.

Barska, A . Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności, “Handel Wewnętrzny”, no. 2(355), 2015, pp. 33–44.

Bondos, I . Price Sensitivity of Polish Buyers of Durable Goods, “Логистика. Львовская Политехника”, no. 811, 2014, pp. 20–27.

Jakubowska, D., Radzymińska, M., Postawy i zachowania nabywcze konsumentów wybranych narodowości wobec ryzyka związanego z konsumpcją produktów mięsnych, “Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego

Towarzystwa Naukowego”, no. 23, 2009, pp. 245–252.

Mącik, R., Mącik, D., Style podejmowania decyzji zakupowych konsumenta oraz ich pomiar, “Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, no. 236, 2015, pp. 138–152.

Michalak, J., Merło, P., Wpływ działań promocyjnych na zachowania nabywców samochodów, “Handel Wewnętrzny”, no. 3(356), 2015, pp. 141–151.

Mirońska, D., Zachowania nabywców na rynku – trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw, “Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, Kolegium Gospodarki Światowej”, no. 27, 2010, pp. 114–132.

Lipowski, M., Angowski, M., Competitiveness of Small Grocery Stores in Poland During the Economic Slowdown, “Логистика. Львовская Политехника”, no. 762, 2013, pp. 96–104.

Szwacka, J., Kierunki zmian na rynku żywnościowym w Polsce, “Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, no. 62, 2007, pp. 81–95.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.9
Data publikacji: 2017-08-16 10:52:05
Data złożenia artykułu: 2017-04-07 01:28:05


Statistics


Total abstract view - 2981
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marek Angowski, Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.