Wyzwania współczesnej ekonomii

Marta Postuła

Streszczenie w języku polskim


Ostatni kryzys (2007–2008) ukazał słabość funkcjonujących teorii ekonomicznych, w tym instrumentów finansowych. Niezbędne jest zatem zbadanie, jakie są dogłębne jego przyczyny, a nie skupianie się wyłącznie na doraźnym badaniu tego zjawiska, także w dziedzinie finansów. Artykuł pokazuje wycinek dyskusji, jaka toczy się w tym zakresie i wskazuje na skale wyzwań stawianych również przed współczesnymi finansami.


Słowa kluczowe


kryzys finansowy; równomierny wzrost; równowaga makroekonomiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałtowski M. (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

European Commission, Economic Forecast, Brussel 2017 (Spring).

Galbraith J.K., Ekonomia wstecznego nurtu i nowy pragmatyzm: kryzysy i ewolucja ekonomii, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Galbraith J.K., The Affluent Society, Houghton Mifflin Company Boston, Boston 1969.

Galbraith J.K., The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth, Free Press, New York 2014.

Gejec W., Pragmatyzm ekonomiczny a rozwój społeczno-gospodarczy, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Giza W., Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki – o poszukiwaniach ekonomii przyszłości, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.

Koźmiński A.K., Mikro i makrospołeczna równowaga funkcjonalna w warunkach transformacji, „Ekonomista” 1995, nr 1–2.

Koźmiński A.K., Nowy pragmatyzm przyszłością ekonomii?, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Mączyńska E., Aksjologiczne niedostatki współczesnej ekonomii, [w:] Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

Mączyńska E., Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Niekipielow A., Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki – alternatywa czy uzupełnienie czystej teorii ekonomii?, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Shiller R.J., Finanse a dobrobyt społeczny, PTE, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.241
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:53
Data złożenia artykułu: 2017-04-18 16:05:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marta Postuła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.