The Challenges of Modern Economics

Marta Postuła

Abstract


The recent crisis (2007–2008) has highlighted the weaknesses of the functioning economic theory, including financial instruments. It is, therefore, necessary to investigate what is the root causes of this, rather than focusing solely on an immediate examination of the phenomenon – also in the field of finance. The article shows a discussion of what is going on in this topic and points to the scale of the challenges facing modern finance.


Keywords


the financial crisis; steady growth; macroeconomic balance

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bałtowski M. (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

European Commission, Economic Forecast, Brussel 2017 (Spring).

Galbraith J.K., Ekonomia wstecznego nurtu i nowy pragmatyzm: kryzysy i ewolucja ekonomii, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Galbraith J.K., The Affluent Society, Houghton Mifflin Company Boston, Boston 1969.

Galbraith J.K., The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth, Free Press, New York 2014.

Gejec W., Pragmatyzm ekonomiczny a rozwój społeczno-gospodarczy, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Giza W., Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki – o poszukiwaniach ekonomii przyszłości, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.

Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.

Koźmiński A.K., Mikro i makrospołeczna równowaga funkcjonalna w warunkach transformacji, „Ekonomista” 1995, nr 1–2.

Koźmiński A.K., Nowy pragmatyzm przyszłością ekonomii?, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Mączyńska E., Aksjologiczne niedostatki współczesnej ekonomii, [w:] Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.), Ekonomia jest piękna?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.

Mączyńska E., Inkluzywność jako cecha przyszłego ładu społeczno-gospodarczego, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Niekipielow A., Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodki – alternatywa czy uzupełnienie czystej teorii ekonomii?, [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.

Shiller R.J., Finanse a dobrobyt społeczny, PTE, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.241
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:53
Data złożenia artykułu: 2017-04-18 16:05:06


Statistics


Total abstract view - 731
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Marta Postuła

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.