The Impact of Liquidity on the Growth of Enterprises Listed on NewConnect

Monika Bolek

Abstract


The increase in business is relevant both to achieving individual goals of the owners and managers as well as to the macroeconomic objective of economic growth. The analysis of the problem of growth determinants allows the study of the influence of selected factors on the process of development of the business. Financial liquidity is one of such factors together with strategies executed by managers. The aim of the paper is to investigate the effect of liquidity on the growth of enterprises. The study was conducted on a group of companies listed on the alternative stock market NewConnect in the years 2007–2014. The research method is based on regression of cross-sectional data taken from financial documents of units taken into consideration. The results show that the growth of enterprises is positively impacted by the cash conversion cycle and cash productivity of assets. The results of the study lead to the conclusion that more conservative liquidity policy in the dynamics of trading cash and cash performance of assets affects the growth of earnings per share, which properly determine the phenomenon of enterprise growth.


Keywords


financial liquidity; growth of enterprises

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bednarski L., Waśniewski T. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.

Bernstein L., Again Now: How Do We Measure Cash Flow From Operations, Technical Notes, “Financial Analysts Journal” 1985, Vol. 74.

Damodaran, A., Return on capital (ROC), return on invested capital (ROIC) and return on equity (ROE): Measurement and implications. Return on Invested Capital (ROIC) and Return on Equity (ROE): Measurement and Implications, Stern University, New York 2007.

Danbolt J., Hirst I.R., Jones E., The growth companies puzzle: Can growth opportunities measures predict firm growth?, “The European Journal of Finance” 2011, Vol. 17(1), DOI: https://doi.org/10.1080/13518470903448432.

Ezzamel M., Mar‐Molinero C., The distributional properties of financial ratios in UK manufacturing companies, “Journal of Business Finance & Accounting” 1990, Vol. 17(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5957.1990.tb00547.x.

Gancarczyk M., Firmy wzrostowe – gospodarcze znaczenie i problemy identyfikacji, [w:] A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, WSB-NLU, Nowy Sącz 2008.

Lazaridis I., Tryfonidis D., Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange, SSRN, 2006.

Lewis V.L., Churchill N.C., The five stages of small business growth, SSRN, 1987.

Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.

Michałowska K., Wolnowska A., Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012–2014 na przykładzie wybranych spółek akcyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse – Rynki Finansowe – Ubezpieczenia” 2016, nr 2(80).

Moss J., Stine B., Cash conversion cycle and firm size: A study of retail firms, “Managerial Finance” 1983, Vol. 19.8.

Nita B., Pomiar płynności finansowej w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse – Rynki Finansowe – Ubezpieczenia” 2016, nr 2(80).

Richards V.D., Laughlin E.J., A cash conversion cycle approach to liquidity analysis, “Financial Management” 1980, DOI: https://doi.org/10.2307/3665310.

Scott M., Bruce R., Five stages of growth in small business, “Long Range Planning” 1987, Vol. 20(3), DOI: https://doi.org/10.1016/0024-6301(87)90071-9.

Szczepankowski P., Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu sektorowym, „Współczesna Ekonomia” 2010, nr 1(13).

Zawadzka D., Ardan R., Szafraniec-Siluta E., Płynność finansowa a rentowność przedsiębiorstw rolnych w Polsce – ujęcie modelowe, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Seria: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2011, nr 88.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.27
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:36
Data złożenia artykułu: 2017-04-19 08:04:31


Statistics


Total abstract view - 695
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Monika Bolek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.