Czynniki organizacyjne funduszy wpływające na poziom ryzyka inwestycyjnego

Dariusz Filip

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było zbadanie zależności poziomu ryzyka inwestycyjnego od wybranych cech organizacyjnych. Analizę przeprowadzono dla 69 krajowych funduszy mieszanych, z podziałem na fundusze stabilnego wzrostu, zrównoważone oraz aktywnej alokacji, działających w okresie 2000–2015. W badaniu uwzględniono cztery popularne miary ryzyka oraz czynniki organizacyjne, takie jak: wielkość i wiek funduszu oraz współczynnik napływu aktywów do funduszu. W wyniku użycia dwóch metod regresji dla danych przestrzenno-czasowych ustalono, że wraz ze zwiększaniem się wartości aktywów zarządzanych przez fundusze, poziom zmienności, zagrożenia, wrażliwości oraz dopasowania do wzorca ulegał zwiększeniu. Czynnik określający wiek funduszu był w stanie istotnie oddziaływać na poziom ryzyka, ale głównie mierzonego współczynnikiem beta oraz wskaźnikiem determinacji. Jedynie w funduszach zrównoważonych wiek podmiotu ujemnie wpływał na zmienność wyników.


Słowa kluczowe


fundusze inwestycyjne; ryzyko; wyniki; czynniki organizacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amihud Y., Goyenko R., Mutual Fund’s R2 as Predictor of Performance, “Review of Financial Studies” 2013, Vol. 26(3), DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhs182.

Bliss R.T., Potter M., Schwarz Ch., Performance Characteristics of Individual vs. Team Managed Mutual Funds, “Journal of Portfolio Management” 2008, Vol. 34(3), DOI: https://doi.org/10.3905/jpm.2008.706248.

Blume M.E., On the Assessment of Risk, “The Journal of Finance” 1971, Vol. 26(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1971.tb00584.x.

Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, PWN, Warszawa 2001.

Filip D., Pomiar wyników oraz ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych, „Zarządzanie Finansami i Rachunkowość” 2016, nr 4(2).

Gandhi R.K., Perumal R., Performance of Selected Bank Mutual Funds Schemes Impact in Investors’ Decision Making, “International Journal of Advanced Research” 2016, Vol. 5(3).

Golec J.H., The effects of mutual fund managers’ characteristics on their portfolio performance, risk and fees, “Financial Services Review” 1996, Vol. 5(2), DOI: https://doi.org/10.1016/S1057-0810(96)90006-2.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje – instrumenty finansowe – ryzyko finansowe – inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2006.

Lintner J., The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, “The Review of Economics and Statistics” 1965, Vol. 47(1), DOI: https://doi.org/10.2307/1924119.

Vijayakumar N., Sivanmalaiappan M., Chandrasekhara Rao K., The Relationship Between Fund Performance and Fund Characteristics: Evidence from India, “The IUP Journal of Applied Finance” 2012, Vol. 18(2).

Witkowska D., Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005–2007, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2009, nr 74.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.87
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:41
Data złożenia artykułu: 2017-04-20 11:39:27


Statystyki

Widoczność abstraktów - 426
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Dariusz Filip

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.