Wpływ sanacji kredytów frankowych na rynek swapów walutowych w PLN

Piotr Mielus

Streszczenie w języku polskim


Dyskusja na temat różnych metod konwersji kredytów walutowych wskazuje na liczne implikacje społeczne i ekonomiczne dla sektora bankowego w Polsce i jego klientów. W artykule został opisany potencjalny wpływ przewalutowania kredytów na rynek swapów walutowych w PLN. Mając na uwadze konstrukcję swapów i rolę nierezydentów w kształtowaniu ich cen, sanacja portfeli frankowych ma i będzie miała znaczenie dla wyceny instrumentów zabezpieczających, opartych o kontrakty swapowe, oraz na pozycję płynności i pozycję walutową sektora bankowego. Obserwacja dynamiki cen na rynkach wschodzących wskazuje, że konwersja kredytów walutowych może mieć umiarkowany wpływ na stabilność i poziom cen instrumentów zabezpieczających ryzyko płynności w walutach obcych.


Słowa kluczowe


kredyty hipoteczne; swapy walutowe; ryzyko rynkowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bianchetti M., Two Curves, One Price: Pricing & Hedging Interest Rate Derivatives Decoupling Forwarding and Discounting Yield Curves, “Risk Magazine” 2010 (August), DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1334356.

Bliss R., Kaufman G., Derivatives and systemic risk: Netting, collateral, and closeout, “Journal of Financial Stability” 2006, Vol. 2(1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2005.05.001.

Boenkost W., Schmidt W., Cross currency swap valuation, “CPQF Working Paper Series” 2004, No. 2, DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1375540.

IMF, IMF Country Report No. 15/92, Hungary: 2015 Article IV Consultation, April 2015.

IMF, Hungary: Staff Report for the 2011 Article IV Consultation and Second Post-Program Monitoring Discussions, January 25, 2012.

NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r., Warszawa 2016.

Rządowe Centrum Legislacji, Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, o której mowa w art. 124 ust. 2 rozporządzenia nr 575/2013, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280803 [dostęp: 10.09.2017].

Singh M., Collateral, netting and systemic risk in the OTC derivatives market, “IMF Working Paper” 2010, Vol. 10, DOI: https://doi.org/10.5089/9781451982763.001.

UKNF, Raport o sytuacji banków w 2015 r., Warszawa 2016.

Whitall C., The Price is Wrong, “Risk Magazine” 2010 (March).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.199
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:50
Data złożenia artykułu: 2017-04-21 12:18:52


Statystyki

Widoczność abstraktów - 401
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Piotr Mielus

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.