Tax expenditures a transparentność polityki fiskalnej

Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza praktyki raportowania tax expenditures w krajach Unii Europejskiej w kontekście transparentności polityki fiskalnej. Opracowanie jest jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest włączenie raportów tax expenditures przygotowywanych w krajach UE do procedury budżetowej oraz jak wpłynęłoby to na zwiększenie transparentności polityki fiskalnej. Badania dotyczące tax expenditures w kontekście transparentności polityki fiskalnej przeprowadzono na podstawie studiów literaturowych, analizy regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz analizy danych statystycznych publikowanych przez Eurostat, Komisję Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.


Słowa kluczowe


tax expenditures; polityka fiskalna; transparentność fiskalna; finanse publiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Astarita C., Bauger L., Fatica S., Kalyva A., Mourre G., Wöhlbier F., Tax Expenditures in Direct Taxation in EU Member States, “Occasional Papers” 2014, No. 207.

Brixi H.P., Valenduc C.M.A., Swift Z.L. (eds.), Tax Expenditures – Shedding Light on Government Spending through the Tax System. Lessons from Developed and Transition Economies, The World Bank, Washington 2004.

Budlewska R., Raporty tax expenditures jako element ram budżetowych w krajach Unii Europejskiej, [w:] R. Dziemianowicz (red.), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej: definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa 2015.

Burman L.E., Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant?, “National Tax Journal” 2003, Vol. 56, No. 3, DOI: https://doi.org/10.17310/ntj.2003.3.11.

Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 306/41 z 23 listopada 2011 r.).

Dziemianowicz R. (red.), Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej: definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa 2015.

European Union, Report on Public Finances in EMU, “Institutional Paper” 2016, No. 045, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip045_en_0.pdf [dostęp: 15.03.2017].

IMF, Code of Good Practices on Fiscal Transparency, 2007, www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf [dostęp: 15.03.2017].

IMF, Update on the fiscal transparency initiative, “IMF Policy Paper” 2014, www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/061614.pdf [dostęp: 15.03.2017].

Kopits G., Craig J., Transparency in Government Operations, “IMF Occasional Paper” 1998, No. 158, www.imf.org/external/pubs/ft/op/158/op158.pdf [dostęp: 15.03.2017].

OECD, Best Practices for Budget Transparency, 2002, www.oecd.org/gov/budgeting/Best%20Practices%20Budget%20Transparency%20 %20complete%20with%20cover%20page.pdf [dostęp: 15.03.2017].

OECD, Tax Expenditures in OECD Countries, Paris 2010.

Surrey S.S., Pathways to Tax Reform: The Concept of Tax Expenditures, Harvard University Press, Cambridge 1973, DOI: https://doi.org/10.4159/harvard.9780674436503.

Szpinger Z., Zasady zarządzania finansami publicznymi i ich znaczenie dla Polski, „Studia BAS” 2016, nr 3(47).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.79
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:40
Data złożenia artykułu: 2017-04-22 22:35:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.