Progresja podatkowa a Indeks Wzrostu i Rozwoju (GDI)

Iwona Wojciechowska-Toruńska

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest przedstawienie zależności korelacyjnej między średnią stawką podatkową, ilością progów podatkowych i tzw. indeksem wzrostu i rozwoju gospodarczego (GDI) w krajach wysoko opodatkowanych i nisko opodatkowanych w Europie. Postawiono hipotezę: im większa liczba progów podatkowych w podatku progresywnym od dochodów, tym niższy indeks GDI. Metody badawcze zastosowane w badaniu to unitaryzacja i analiza korelacji rang Spearmana. Zależność korelacyjna rang Spearmana między średnią stawką podatkową w krajach o niskim opodatkowaniu a GDI była negatywna i bardzo silna, co oznacza, że wraz ze wzrostem średniej stawki podatkowej GDI maleje. Korelacja ta była statystycznie istotna. Zależność korelacyjna między liczbą progów podatkowych a GDI była badana tylko w grupie krajów o najwyższej średniej stopie podatkowej, gdyż w drugiej grupie państw UE (nisko opodatkowanych) progresja podatkowa nie występuje. Była ona pozytywna i silna, co oznacza, że wraz ze wzrostem liczby progów podatkowych wzrasta wartość GDI. Jednak korelacja ta, zgodnie z przyjętymi założeniami, nie jest statystycznie istotna, dlatego hipoteza została odrzucona. Przedmiot badań wymaga dalszej analizy.


Słowa kluczowe


finanse publiczne; stawki podatkowe; podatek progresywny; wzrost i rozwój gospodarczy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Angelopoulos K., Economides G., Kammas P., Tax-Spending Policies and Economic Growth: Theoretical Predictions and Evidence from the OECD, “European Journal of Political Economy” 2007, Vol. 23(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.10.001.

Bankman J., Griffith T., Social Welfare and the Rate Structure: A New Look at Progressive Taxation, “California Law Review” 1987, Vol. 75(6), DOI: https://doi.org/10.2307/3480545.

Capra F., Hazel H., Qualitative Growth, Sustainable Business Initiative, 2009, www.icaew.com//media/corporate/files/technical/sustainability/qualitative-growth.ashx?la=en [access: 10.04.2017].

Castañeda A., Diaz-Gimenez J., Rios-Rull V., Earnings and Wealth Inequality and Income Taxation. Quantifying the Trade-Offs of Switching to a Proportional Income Tax in the U.S., “Working Paper Federal Reserve Bank of Cleveland” 1999, No. 9814.

Easterly W., Rebelo S., Fiscal Policy and Economic Growth, “Journal of Monetary Economics” 1993, No. 32.

Engen E.M., Skinner J., Fiscal Policy and Economic Growth, “National Bureau of Economic Research Working Paper” 1992, No. 4223.

European Commission, Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Book, Brussels 2014.

Garrison C.B., Lee Y., Taxation, Aggregate Activity and Economic Growth: Further Cross-Country Evidence on Some Supply-Side Hypotheses, “Economic Inquiry” 1992, Vol. 30(1), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1992.tb01542.x.

Konopczyński M., The Impact of Taxation on Economic Growth, “Economist” 2012, No. 6.

Lee Y., Gordon R., Tax Structure and Economic Growth, “Journal of Public Economics” 2005, No. 89.

Li W., Sarte P.D., Growth Effects of Progressive Taxes by Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bank of Richmond, 2001.

Mendoza E.G., Milesi-Ferretti G.M., Asea P., On the Ineffectiveness of Tax Policy in Altering Long-Run Growth: Harberger’s Superneutrality Conjecture, “Journal of Public Economics” 1997, Vol. 66(1), DOI: https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00011-X.

OECD, Personal income tax systems, Paris 1986.

Padovano F., Galli E., Tax Rates and Economic Growth in the OECD Countries (1950–1990), “Economic Inquiry” 2001, Vol. 39(1), DOI: https://doi.org/10.1093/ei/39.1.44.

Piketty T., Saez E., Stantcheva S., Optimal Taxation of Top Labor Incomes: A Tale of Three Elasticities, Cambridge, “National Bureau of Economic Research Working Paper” 2011, No. 17616.

Sarte P.D., Progressive Taxation in Dynamic Competitive Equilibrium, “Journal of Public Economics” 1997, Vol. 66(1), DOI: https://doi.org/10.1016/S0047-2727(97)00026-1.

Stiglitz J., Pareto Efficient and Optimal Taxation and the New Welfare Economics, [in:] A.J. Auerbach, M. Feldstein (eds.), Handbook of Public Economics, Vol. 2, North-Holland, Amsterdam 1987, DOI: https://doi.org/10.3386/w2189.

Tanzi V., Zee H., Tax policy for emerging markets: developing countries, “National Tax Journal” 2000, Vol. 53(2), DOI: https://doi.org/10.17310/ntj.2000.2.07.

The Happiness Research Institute, The Happy Danes – Exploring the reasons behind the high levels of happiness in Denmark, 2014, www.happinessresearchinstitute.com/publications [access: 06.02.2017].

U.S. Treasury, Simple, Fair, and Pro-Growth: Proposals to Fix America’s Tax System, President’s Advisory Panel on Federal Tax Reform, Washington D.C. 2005, www.pordata.pt, dated on 10.07.2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.331
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:59
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 04:14:43


Statystyki

Widoczność abstraktów - 228
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Iwona Wojciechowska-Toruńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.