Argumenty przeciw „pieniądzom z helikoptera”

Jacek Karwowski

Streszczenie w języku polskim


Po wybuchu ostatniego kryzysu finansowego banki centralne szeregu krajów zaczęły wykorzystywać niekonwencjonalne instrumenty polityki pieniężnej, zaś inne, choć pozostały przy bardziej tradycyjnych instrumentach, stosowały mało restrykcyjną politykę. Celem artykułu jest omówienie niebezpieczeństw i potencjalnych konsekwencji traktowania pieniądza w sposób instrumentalny (luzowanie ilościowe i finansowanie długu publicznego przez bank centralny). Władze państwowe mają tendencję do kładzenia nacisku na tylko jedną funkcję pieniądza, a mianowicie jako środka cyrkulacji, by w sztuczny sposób zwiększyć sprzedaż oraz produkcję towarów i świadczenie usług, przy jednoczesnym lekceważeniu innej ważnej funkcji: środka tezauryzacji. Szybko rosnące agregaty monetarne, świadomość, że nie ma tak naprawdę ograniczeń w kreacji pieniądza, jak również pomysły typu „pieniądz z helikoptera” powodują, że na znaczeniu zyskują pomysły, jak przechowywać bogactwo w innej formie, np. w kryptowalutach. Rozważania w artykule są prowadzone z perspektywy dwóch konwencjonalnych banków centralnych (EBC, NBP) i jednego islamskiego (Bank Centralny Iranu).


Słowa kluczowe


luzowanie ilościowe i jakościowe; helicopter money; Bitcoin

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ayub M., Understanding Islamic finance, John Wiley & Sons Ltd, Chichester 2007.

Bagus P., Howden D., Gabriel A., Causes and Consequences of Inflation, “Business and Society Review” 2014, Vol. 119(4), DOI: https://doi.org/10.1111/basr.12043.

Blundell-Wignall A., The Bitcoin Question: Currency versus Trust-less Transfer Technology, “OECD Working Papers on Finance. Insurance and Private Pensions” 2014, No. 37.

Borio C., Secular Stagnation or Financial Cycle Drag?, National Association for Business Economics, 33rd Economic Policy Conference, 5–7 March 2017.

Borio C., Disyatat P., Unconventional Monetary Policies: An Appraisal, “BIS Working Papers” 2009, No. 292, November.

Buiter W.H., The Simple Analytics of Helicopter Money: Why It Works – Always, 23 August 2016, www.economics-ejournal.org [access: 20.06.2017].

Dwyer G.P., The Economics of Bitcoin and Similar Private Digital Currencies, “Journal of Financial Stability” 2015, No. 17.

Hosein I.N., The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and the Future of Money, Masjid Jāmi’ah, San Fernando 2007.

Pattipeilohy C., End J.W. van den, Tabbae M., Frost J., Haan J. de, Unconventional Monetary Policy of the ECB During the Financial Crisis: An Assessment and New Evidence, “DNB Working Paper” 2013, No. 381, May.

Rogoff K., Debt Supercycle, Not Secular Stagnation, [in:] O.J. Blanchard, R.G. Rajan, K.S. Rogoff, L.H. Summers (ed.), Progress and Confusion. The State of Macroeconomic Policy, The MIT Press, Cambridge, London 2016.

Sławiński A., The Limits to Monetary Policy Effectiveness, „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN” 2016, nr 1.

Turner A., Between Debt and the Devil: Money, Credit, and Fixing Global Finance, Princeton University Press 2015a.

Turner A., The Case for Monetary Finance – An Essentially Political Issue, 16th Jacques Polak Annual Research Conference, IMF, Washington 2015b.

www.bitcoin.org [access: 20.06.2017].

www.cbi.ir/default_en.aspx [access: 20.06.2017].

www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html [access: 20.06.2017].

www.ecb.int [access: 20.06.2017].

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx [access: 20.06.2017].

www.nbp.pl [access: 20.06.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.159
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:47
Data złożenia artykułu: 2017-04-25 22:31:43


Statystyki

Widoczność abstraktów - 405
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Jacek Karwowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.