Model podzielonej płatności – remedium na oszustwa w VAT?

Tomasz Tratkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnych modeli podzielonej płatności używanych w rozliczeniach VAT, dokonanie wstępnej oceny ich skuteczności w ograniczaniu oszustw w VAT, a także próba oceny możliwości i zasadności przyjęcia tego rozwiązania w warunkach polskich w kontekście obecnych zmian uszczelniających opodatkowanie VAT. Artykuł uwzględnia prawne aspekty związane ze zharmonizowanym systemem VAT w UE.


Słowa kluczowe


VAT; luka podatkowa; oszustwa podatkowe; podzielona płatność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Data on the receipt of taxes and other payments to the state budget, Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan, www.taxes.gov.az/modul.php?name=statistika〈=_eng [dostęp: 14.04.2017].

Decyzja wykonawcza Rady UE 2015/1401 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 206 oraz art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE z 2015 r., L 217, s. 7).

Deloitte, Taxation and investments in Azerbaijan, 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/az/Documents/tax/aze/TaxBrochures2016/Taxation%20and%20investment%20in%20Azerbaijan%202016.pdf [dostęp: 14.04.2017].

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE z 2016 r., L 347, s. 1 ze zm.).

EY, Guide to doing business in Azerbaijan, 2013, www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Business-Guide-Azerbaijan-2013-ENG/$FILE/EY-Business-Guide-Azerbaijan-2013-ENG.pdf [dostęp: 14.04.2017].

Hacibeyoglu C., How to create a world-class taxation system from scratch: The story of tax reform in Azerbaijan, Doing Business reform case study, 2009, www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Reforms/Case-Studies/2009/DB09-CS-Azerbaijan.pdf [dostęp: 14.04.2017].

HM Revenue & Customs, Alternative method of VAT collection, Call for evidence, 2017, www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/601027/Alternative_method_of_VAT_collection_-_Call_for_evidence.pdf [dostęp: 11.09.2017].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie przyszłości podatku VAT „W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT”, COM(2011)851, wersja ostateczna.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r., dotyczący planu działania w sprawie VAT „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje”, COM(2016)148, wersja ostateczna.

KPMG, Your tax and legal lighthouse, 2016, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/az/pdf/ArticlesNPubs/your-tax-lighthouse-august-2016.pdf [dostęp: 14.04.2017].

La Grutta S., Split-payment mechanism for public bodies, International VAT Monitor, IBFD, March/April 2015.

Lapecorella F., Ex-post assessment of the split payment and reverse charge provisions: Preliminary results and methodological approaches Department of Finance Ministry of Economy and Finance Rome, 15–16 September 2015, www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Corte-dei-conti-2015-14-settembre-ore-19.38-3.pdf [dostęp: 14.04.2017].

OECD, Consumption Tax Trends 2016. VAT/GST and excise rates, trends and policy issues, 2016.

Pashev K., Fighting VAT fraud: The Bulgarian experience, 2006, Center for the Study of Democracy, Working Paper, WP 0606/2 En, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/998/1/MPRA_paper_998.pdf [dostęp: 11.09.2017].

Pfeiffer S., Ursprung-Steindl M. (eds.), Global Trends in VAT/GST and Direct Taxes, 2015, Schriftenreihe IStR Band 93.

PwC, Study on the feasibility of alternative methods for improving and simplifying the collection of VAT through the means of modern technologies and/or financial intermediaries. Final Report, 2010, http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/consultations/tax/future_vat/vat-study_en.pdf [dostęp: 14.04.2017].

Rogowska-Rajda B., Tratkiewicz T., Zarządzanie podatkiem od wartości dodanej w Unii Europejskiej – wybrane problemy, [w:] K. Raczkowski (red.), Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania, Łódź–Warszawa 2016, http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-1.pdf [dostęp: 14.04.2017].

Romania: Two new tax laws introduce VAT split payment mechanism and important changes to the Tax Code, www.cms-lawnow.com/ealerts/2017/09/romania-two-new-tax-laws-introduce-vat-split-payment-mechanism-and-important-changes-to-the-tax-code?cc_lang=en [dostęp: 11.09.2017].

The Caterer, The future of Epos: Convenience is king, 2017, www.thecaterer.com /articles/494628/the-future-of-epos-convenience-is-king [dostęp: 14.04.2017].

Tratkiewicz T., Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298259 [dostęp: 11.09.2017].

Wniosek w sprawie decyzji wykonawczej Rady upoważniającej Republikę Włoską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 206 oraz art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Bruksela, 7 kwietnia 2017 r., COM(2017)169, wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0169:FIN [dostęp: 11.09.2017].

Zermeño M., Current and proposed non oil tax system in Azerbaijan, IMF Working Paper WP/08/225, www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Current-and-Proposed-Non-Oil-Tax-System-in-Azerbaijan-22342 [dostęp: 14.04.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.475
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:28
Data złożenia artykułu: 2017-05-15 20:38:57


Statystyki

Widoczność abstraktów - 782
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Tratkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.