Usage of Payments Cards and Mobile Devices in Financial Payments Carried Out by Youth Studying the Economics Fields in the Visegrad Countries

Bożena Frączek

Abstract


Electronic payments are one of the fastest growing financial market areas. This development is favoured by many factors, including economic, legal and technical. The most popular ways to implement electronic payments are very popular and widely used payment cards and very dynamically developing mobile payments. Research has shown that card payments are still the most popular, while mobile payments are their complementary form. In addition, it was found that the level of use of these forms of payment still confirms the great potential for further development of this financial market segment.


Keywords


electronic payments; cards payments; mobile payments

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Chinowski B., Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój prognoza, KNF, Warszawa 2013.

Harasim J., Skłonność Polaków do korzystania z innowacyjnych instrumentów płatniczych, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, nr 3.

Kaszubski R., Widawski P., Mobilne systemy pieniądza elektronicznego i inne instrumenty mobilnych płatności, ZBP, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie_bankowe/publikacje/mob_systemy_pieniadza.pdf [dostęp: 15.10.2017].

Klimontowicz M., Płatności mobilne. Modele i uwarunkowania rozwoju, „Annales UMCS. Sectio H” 2012, nr 4.

Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow [dostęp: 15.10.2017].

NBP, ABC Bankowości, „Przegląd NBP”, 16 stycznia 2011.

Orzechowski R., Mobilne płatności, „E-Mentor” 2004, nr 4.

Rolfe A., Youth attitudes to banking and online banking services, 2015, www.paymentscardsandmobile.com/youth-attitudes-to-banking-and-online-banking-services [dostęp: 15.10.2017].

„Stocznia” i Grupa IOS, Raport: Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce, Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupy IQS Sp. z o.o., Warszawa 2014.

Świecka B., Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych, III Kongres Płatności Bezgotówkowych, 18–19.03.2015.

TNS Polska, Raport: Młodzi w świecie finansów 2016, Warszawa 2016.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 873 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 1036).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2013, poz. 1271).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. poz. 1916).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.99
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:42
Data złożenia artykułu: 2017-05-21 11:26:47


Statistics


Total abstract view - 824
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Bożena Frączek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.