Ryzyko płynności a poziom płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce

Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono problem płynności w przedsiębiorstwach w Polsce. Wskazano, że postępujące ryzyko płynności, wyrażające się m.in. zatorami płatniczymi, wymaga jego ograniczania. Literatura przedmiotu wyraźnie wskazuje na kształt procesu zarządzania tym ryzykiem, lecz firmy nie przywiązują dostatecznej wagi do działań kształtujących płynność wewnątrz przedsiębiorstwa. Proces zarządzania ryzykiem płynności ma często charakter in post i jest sprowadzany do windykacji już przeterminowanych należności. Z tego powodu nadal ogromne znaczenie mają działania, które spowodowałyby większe zainteresowanie przedsiębiorców ograniczaniem ryzyka płynności przed jego wystąpieniem.


Słowa kluczowe


płynność; ryzyko płynności; identyfikacja płynności; ograniczanie ryzyka płynności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bisnote D&B Polska, Raport: Barometr płatności na świecie 2015.

Grzywacz J. (red.), Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa 2014.

GUS, Mały Rocznik Statystyczny Polski, Warszawa 1995–2016.

GUS, Rocznik Statystyczny RP, Warszawa, 1995–2015.

Jaworski W.L., Współczesny bank, Poltext, Warszawa 1998.

Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2013.

Rzeczycka A., Płynność w działalności przedsiębiorstw. Zarządzanie i ryzyko, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

www.RaportBIG.pl, 2015, 2016 [dostęp: 10.10.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.5.273
Data publikacji: 2017-12-22 12:02:55
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 12:17:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 903
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.