Accessibility of alternative investments in the Polish capital market

Urszula Gierałtowska

Abstract


The paper presents the accessibility of alternative investments in the Polish capital market and relations between financial assets market and alternative assets market. The aim of the paper is to show that diversification of investment risk based on alternative assets is necessary, because they are weakly correlated with traditional assets and another alternative assets (gold, silver). The research in the Polish capital market was carried in the period January 2009 - May 2014.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Antkiewicz A., Kalinowski M. (red.), lnnowacje finansowe, CeDeWu sp z o.o., Warszawa 2008.

Gierałtowska U., Dywersyfikacja równoległa oparta na rynku złota w Polsce, [w:] Wybrane problemy finansów, J. Iwin-Garzyńska (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 632, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 33, Szczecin 2011.

Gierałtowska U., lnwestycje w fundusz hedgingowy jako przykład instrumentu alternatywnego, Zeszyty Naukowe nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 63, Szczecin 2013.

Jajuga K., Jajuga T., lnwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Pruchnicka-Grabias I. (red), lnwestycje alternatywne, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.

www.izfa.pl (dostęp: maj 2014).

www.premiercru.com (dostęp: maj 2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.49
Data publikacji: 2015-05-26 17:08:41
Data złożenia artykułu: 2015-05-23 21:40:48


Statistics


Total abstract view - 403
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Urszula Gierałtowska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.