Aequalitas valoris in Menger’s Theory of the Commodity Exchange

Katarzyna Appelt

Abstract


Carl Menger – as earlier Etienne de Condillac, Le Trosne, Adam Smith, David Ricardo, John S. Mill, Jean-Baptiste Say, William S. Jevons – has associated the notion of value with the human need. Unlike his predecessors, Menger has not accepted the notion of commodity utility as a measure of its value. In that way, Menger has challenged a thesis deeply rooted in the history of economic thought that the notion of value denotes the commodity attribute that makes each good capable to meet human need. In Menger’s value theory, the notion of value belongs the category of human judgment on the importance of good for human life and well being, i.e. for his need satisfaction. It has been shown that Menger’s approach to the commodity value let us introduce the concept of aequalitas valoris to the theory of commodity exchange and neither “value in use” nor “value in exchange” can be treated as categories of commodity value theory.


Keywords


theory of value; theory of exchange; utility; value in use; value in exchange; aequalitas valoris; Condillac; Smith; Ricardo; Mill; Say; Jevons; Menger

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Condillac E.B., Handel i rząd w ich stosunku wzajemnym. Le Commerce et le gouvernement, considérés relativement l’un a l’autre (1776), [w:] W. Zawadzki, Wartość i cena. Wypisy z dzieł autorów polskich i obcych, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa–Łódź 1949.

Jevons W.S., Theory of Political Economy, Macmillan, London 1931 [1871].

Le Trosne G.F., O dochodzie społecznym w odniesieniu do wartości, obiegu, przemysłu oraz handlu zewnętrznego i wewnętrznego (1777), [w:] W. Zawadzki, Wartość i cena. Wypisy z dzieł autorów polskich i obcych, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa–Łódź 1949.

Menger C., Grundsätze der Volkswirtschatfslehre, Nabu Press, Vienna 2010 [1871].

Menger C., Principles of Economics, transl. J. Dingwall, B.F. Hoselitz, The Free Press, Glencoe, Illinois 1950 [1871].

Menger C., Zasady ekonomii, przeł. B. Pawiński, P. Perka, Fijorr Publishing Company 2013.

Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej z niektórym zastosowaniem do filozofii społecznej. The Principles of Political Economy with Some of their Applications to Social Philosophy (1848), [w:] W. Zawadzki, Wartość i cena. Wypisy z dzieł autorów polskich i obcych, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa–Łódź 1949.

Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogacenia się narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i podatkowania (1817), [w:] W. Zawadzki, Wartość i cena. Wypisy z dzieł autorów polskich i obcych, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa–Łódź 1949.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.1.9
Data publikacji: 2018-06-20 09:40:56
Data złożenia artykułu: 2017-10-16 22:03:30


Statistics


Total abstract view - 1121
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Katarzyna Appelt

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.