Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju inwestycji etycznych – doświadczenia europejskie i ich implikacje dla Polski

Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski, Anna Grygiel-Tomaszewska

Streszczenie w języku polskim


Rynek inwestycji etycznych dynamicznie rośnie. Inwestowanie etyczne nie jest już zjawiskiem niszowym czy przejściową modą, ale staje się trwałym i pożądanym elementem rynku finansowego. Rozwój inwestowania etycznego nie jest jednak równomierny. Istniejące między poszczególnymi krajami różnice w poziomie popularności inwestowania etycznego wynikają z odmiennego układu występujących w nich czynników instytucjonalnych i rynkowych. W Polsce układ tych czynników nie jest zbyt korzystny. Rozwój rodzimego rynku SRI uzależniony jest więc od wprowadzenia zachęt, podobnych do tych funkcjonujących w innych krajach, które mogłyby przyczynić się do wzrostu zainteresowania inwestowaniem etycznym wśród krajowych inwestorów.


Słowa kluczowe


czynniki instytucjonalne; inwestowanie etyczne; inwestowanie odpowiedzialne społecznie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerwonka M., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa 2013.

Dąbrowski T., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa a informacje dla inwestorów, [w:] S. Buczek, A. Fierla (red.), Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.

Deloitte, Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm, 2011, www.odpowiedzialni.gpw.pl/pub/files/RAPORT-Decyzje_inwestycyjne_a_CSR.pdf [data dostępu: 10.12.2015].

Deloitte, Decyzje inwestycyjne a odpowiedzialny biznes, 2012, www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Brochures/pl_raport_decyzje_inwestycyjne_odpowiedzialny.pdf [data dostępu: 10.12.2015].

European Economic and Social Committee (EESC), Opinion of the European Economic and Social Committee on Socially Responsible Financial Products (Own-Initiative Opinion), ECO/266, CESE 759/2010, Brussels, 26 May 2010.

Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), 2014 Global Sustainable Investment Review, www.gsi-alliance.org [data dostępu: 10.12.2015].

Grygiel-Tomaszewska A., Kryteria SRI jako element analizy portfelowej funduszu inwestycyjnego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Inwestycje i Nieruchomości. Wyzwania i Możliwości” 2011, nr 4/7.

Jędrzejka D., Ujawnienia ESG spółek notowanych na GPW w Warszawie a ich wyniki giełdowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, nr 66.

Kreander N., McPhail K., Molyneaux D., God’s Fund Managers. A Critical Study of Stock Market Investment Practices of the Church of England and UK Methodists, “Accounting Auditing & Accountability Journal” 2004, No. 17(3).

Krumisiek B.J., Are Social Criteria Predictive of Corporate Share Price Collapse (Due to Corporate Governance Failures?), UNEP Finance Initiatives Global Roundtable, Tokyo, Japan, 2003, www.unepfi.org/events/2003/roundtable/agenda/sri [data dostępu: 10.12.2015].

Rathner S., The Influence of Primary Study Characteristics on the Performance Differential Between Socially Responsible and Conventional Investment Funds: A Meta-Analysis, “Journal of Business Ethics” 2013, No. 118(2) [http://dx.doi.org/10.1007/s10551-012-1584-z, data dostępu: 10.12.2015].

Renneboog L., Horst J.T., Zhang C., Socially responsible investments: Institutional Aspects, Performance, and Investor Behavior, “Journal of Banking & Finance” 2008, No. 32(9) [www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426607004220, data dostępu: 10.12.2015].

Steurer R., Margula S., Martinuzzi A., Socially Responsible Investment in EU Member States: Overview of Government Initiatives and SRI Experts’ Expectations Towards Governments, Final Report to the EU High-Level Group on CSR, 2008, www.sustainability.eu/csr-policies [data dostępu: 10.12.2015].

Vigeo, Green, Social and Ethical Funds in Europe. The Retail Market, 2013, www.vigeo.com [data dostępu: 10.12.2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.13
Data publikacji: 2016-01-28 11:03:21
Data złożenia artykułu: 2015-05-29 10:03:26

Odwołania zewnętrznePrawa autorskie (c) 2016 Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski, Anna Grygiel-Tomaszewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.