Kariera i kompetencje informatyczne w sektorze usług biznesowych na przykładzie studentów Uniwersytetu Łódzkiego

Anna Pamuła

Streszczenie w języku polskim


Centra usług biznesowych są miejscem zatrudnienia specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości oraz profesjonalistów o umiejętnościach z obszaru IT. W Polsce z roku na rok powstaje ich coraz więcej. Dając zatrudnienie około 200 tys. osób, zaczynają poszukiwać kandydatów z wyższymi kwalifikacjami. W artykule zawarto rozważania ogólne, dotyczące czynników atrakcyjności lokalizacji dla otwierania jednostek świadczących usługi biznesowe, koncentrując się na puli kompetencji i możliwości pozyskiwania talentów. Omówiono, na podstawie analizy przeprowadzonych badań, stan wiedzy i oczekiwania studentów Uniwersytetu Łódzkiego w stosunku do zatrudnienia w jednostkach tego sektora.


Słowa kluczowe


centra usług wspólnych; kompetencje ICT; outsourcing; globalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson C., Eastwood M., Perry R., Vesset D., Villars R., The Future-Ready Enterprise: Driving Business Results Today While Preparing for the Challenges of Tomorrow, An IDC White Paper, Sponsored by Dell, October 2015, https://marketing.dell.com/Global/FileLib/IDC/Dell_Future_Ready_Enterprise_White_Paper-2015-10-30-FINAL.pdf [dostęp: 10.02.2018].

Deloitte, Global Shared Services 2017 Survey Report, 2017, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-global-shared-services-report.pdf [dostęp: 10.02.2018].

Górecki J., Gruzyńska K., Karpiesiuk Ł., Polkowski M., Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016, 2016, http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/Raport_ABSL_2016_PL.pdf [dostęp: 10.02.2018].

Grzanka R., Umiędzynarodowienie sektora usług, „Gospodarka Narodowa” 2007, nr 7–8.

Malik R., Przenoszenie usług biznesowych do Polski. Uwarunkowania, przebieg i skutki procesu, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. Szkoła Główna Handlowa” 2013, nr 1.

Marciniak R., Global Shared Service Trends in the Central and Eastern European Markets, “Entrepreneurial Business and Economics Review” 2014, Vol. 2(3).

Marciniak R., Offshoring or Nearshoring of Business Services Sustainable Benefits of CEE Region?, QUAESTI-Virtual Multidisciplinary Conference, 2014, www.academia.edu/10677839/Offshoring_or_Nearshoring_of_Business_Services [dostęp: 10.02.2018].

Marcinkowska E., Rynek outsourcingu usług biznesowych w Polsce – stan i perspektywy rozwoju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 244.

Tholons, Tholons Services Globalization Index™ 2017, TOP 100 Cities -Disruption By Digital Nations & Super Cities, 2017, www.tholons.com/TholonsTop100/pdf/Tholons%20Top%20100%20-%202017%20v.7.pdf [dostęp: 10.02.2018].

Tholons, Top 100 Outsourcing Destinations, 2015, www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf [dostęp: 10.02.2018].

Tholons, Top 100 Outsourcing Destinations, 2016, www.tholons.com/TholonsTop100/pdf/Tholons_Top_100_2016_Executive_Summary_and_Rankings.pdf [dostęp: 10.02.2018].

Wróbel A., Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.2.141-151
Data publikacji: 2018-07-27 07:47:46
Data złożenia artykułu: 2018-02-06 22:16:36


Statystyki


Widoczność abstraktów - 517
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Pamuła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.