Enterprise Bankruptcies Versus Selected Macroeconomic Aggregates and Financial Indicators

Paweł Dec

Abstract


The paper deals with the bankruptcy of enterprises in Poland and the main theoretical aspects of bankruptcy of enterprises in particular. The author analysed correlations between the number of bankruptcies of business entities and selected macroeconomic figures and financial indicators of enterprises in the period 2004–2015. The correlation analysis confirmed the existence of a linear relationship between the number of bankruptcies of enterprises and income from CIT.


Keywords


bankruptcy of enterprises; tax revenues; fiancial indicators of enterprises

Full Text:

PDF

References


Altman E.I., Corporate financial distress and bankruptcy, Wiley, New York 1993.

Antonowicz P., Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria - praktyka gospodarcza - studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Campbell S.V., Predicting Bankruptcy Reorganization for Closely Heid Firms, “Accounting Horizons” Vol. 10 No. 3, September 1996.

Cumming D., Fleming, G., Corporate Defaults, Workouts, and the Rise of the Distressed Asset Investment Industry, “Business History Review”, 2015, nr 89(2), doi:10.1017/S000768051500029X.

Dec P., Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, 2017, nr 2.

Dec P., Masiukiewicz P., Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2016.

Dellisanti D., Warner R., Bankruptcies, bailouts, and some political economy of corporate reorganization. “Journal of Institutional Economics”, 2018, doi:10.1017/S1744137418000085

Eckbo, B. E., Thorburn, K. S., & Wang, W, How costly is corporate bankruptcy for the CEO?, Journal of Financial Economics 2016, No. 121(1).

Jackson T.H., Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors’ Bargain, “Yale Law Journal”, 1982, Vol. 9.

Koh, S., Durand, R. B., Dai, L., & Chang, M., Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring, “Journal of Corporate Finance”, 2015, No. 33.

Mączyńska E., Morawska S., Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.

Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.

Mitman, K., Macroeconomic effects of bankruptcy and foreclosure policies, “American Economic Review” 2016, No.106(8).

Pieńkowska M., Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa, w: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.

. Rogowski W., Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw – aspekt teoretyczny, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015, z. 143.

Schwartz A., A Normative Theory of Business Bankruptcy, Virginia Law Review 2005, Vol. 91, Issue 5.

Staszkiewicz P., Dynamika upadłości, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, red. A. Adamska, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Yang, S.A., Birge, J.R., Parker, R.P., The supply chain effects of bankruptcy, “Management Science”, 2015, No. 61(10).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.7-15
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:38
Data złożenia artykułu: 2018-03-09 14:01:45


Statistics


Total abstract view - 1123
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Paweł Dec

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.