Upadłość przedsiębiorstw a wybrane agregaty makroekonomiczne oraz mierniki finansowe

Paweł Dec

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy problemu bankructw i upadłości przedsiębiorstw w Polsce.  Przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne zjawiska bankructw przedsiębiorstw. Zostały przeanalizowane zależności pomiędzy liczbą upadłości podmiotów gospodarczych a wybranymi wielkościami makroekonomicznymi oraz wybranymi wskaźnikami finansowymi przedsiębiorstw w okresie 2004-2015. Analiza korelacji potwierdziła istnienie związku liniowego pomiędzy liczbą upadłości przedsiębiorstw a dochodami z podatku CIT.

Słowa kluczowe


upadłości przedsiębiorstw, bankructwa przedsiębiorstw, wskaźniki finansowe przedsiębiorstw

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Altman E.I., Corporate financial distress and bankruptcy, Wiley, New York 1993.

Antonowicz P., Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria - praktyka gospodarcza - studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Campbell S.V., Predicting Bankruptcy Reorganization for Closely Heid Firms, “Accounting Horizons” Vol. 10 No. 3, September 1996.

Cumming D., Fleming, G., Corporate Defaults, Workouts, and the Rise of the Distressed Asset Investment Industry, “Business History Review”, 2015, nr 89(2), doi:10.1017/S000768051500029X.

Dec P., Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, 2017, nr 2.

Dec P., Masiukiewicz P., Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2016.

Dellisanti D., Warner R., Bankruptcies, bailouts, and some political economy of corporate reorganization. “Journal of Institutional Economics”, 2018, doi:10.1017/S1744137418000085

Eckbo, B. E., Thorburn, K. S., & Wang, W, How costly is corporate bankruptcy for the CEO?, Journal of Financial Economics 2016, No. 121(1).

Jackson T.H., Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors’ Bargain, “Yale Law Journal”, 1982, Vol. 9.

Koh, S., Durand, R. B., Dai, L., & Chang, M., Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring, “Journal of Corporate Finance”, 2015, No. 33.

Mączyńska E., Morawska S., Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.

Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.

Mitman, K., Macroeconomic effects of bankruptcy and foreclosure policies, “American Economic Review” 2016, No.106(8).

Pieńkowska M., Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa, w: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.

. Rogowski W., Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw – aspekt teoretyczny, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015, z. 143.

Schwartz A., A Normative Theory of Business Bankruptcy, Virginia Law Review 2005, Vol. 91, Issue 5.

Staszkiewicz P., Dynamika upadłości, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, red. A. Adamska, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

Yang, S.A., Birge, J.R., Parker, R.P., The supply chain effects of bankruptcy, “Management Science”, 2015, No. 61(10).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.7-15
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:38
Data złożenia artykułu: 2018-03-09 14:01:45

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Paweł Dec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.