Factors Inflencing the Innovativeness of the Global Economy in the 21 st Century

Marcin Złoty

Abstract


Investments in research and development (R&D) have become an inseparable element of the innovation policy of the most developed economies. Expenditure on R&D is a very profiable investment that affects the potential of entities in a country. There are actions through which the process of producing new goods and services becomes very creative and unique. Creation of an environment in which human capital will have the most favourable conditions for development is the foundation of the increase in work efficiency in the 21st  century. Such a situation leads to increased competitiveness and effiiency of the global market, allowing it to continually develop. The cooperation of business and science can be a high-performance connection that currently creates the competitiveness of the global economy. A protection policy based on patents or proprietary rights must form the foundation of innovative actions that can be easily subject to theft or replicas without protection.


Keywords


economic development; innovation; intellectual property protection; R&D

Full Text:

PDF

References


Davis G. F., Kim S., Financialization of the Economy, Ross School of Business, The University of Michigan 2015

Hall B. H., Research and Development, Contribution to the International Encyclopedia of the Social Sciences 2006, www.eml.berkeley.edu/~bhhall/papers/BHH06_IESS_R&D.pdf

Konopko M., Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy: monografia naukowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009

Milewski R., Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Morris L., Permanent innovation, Hartmut Esslinger, Pennsylvania 2006

Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

National Science Board, 2012, www.nsf.gov/nsb/publications/2012/nsb1203.pdf, [dostęp: 26.02.2018]

Okoń-Horodyńska E., Sierotowicz T., Wisła R., Pomiar aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wykorzystaniem tablic konkordancyjnych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001

Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 2002

The Statistics Portal, Leading countries by gross research and development (R&D) expenditure worldwide in 2017 (in billion U.S. dollars), www.statista.com/statistics/732247/worldwide-research-and- development-gross-expenditure-top-countries/, [dostęp: 25.02.2018]

Tocan M. C., Knowledge Based Economy Assessment, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 2012, www.scientificpapers.org/wpcontent/files/1323_Madalina_TOCAN_ Knowledge_based_economy_assessmen.pdf

World Intellectual Property Organization, www.wipo.int, [dostęp: 25.02.2018]

Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Zieliński M., Efektywność działań personalnych w cyklu życia produktu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 66, Nr kol. 1898 Politechnika Śląska 2013, www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z66/01%20Zieli%F1ski.pdf [dostęp: 22.02.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.143-151
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:54
Data złożenia artykułu: 2018-03-11 11:05:48


Statistics


Total abstract view - 2673
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Marcin Złoty

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.