Czynniki wpływające na innowacyjność gospodarki światowej w XXI wieku

Marcin Złoty

Streszczenie w języku polskim


Nakłady na prace badawczo-rozwojowe stają się niezmiernie relewantnym czynnikiem w kształtowaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie rozwoju gospodarki światowej. Tworzenie nowych technologii czy pionierskich wynalazków stanowi obecnie fundament innowacyjności. Kapitał ludzki będący sumą wykwalifikowanych pracowników, naukowców, ich wiedzy i umiejętności, sprzyja kreowaniu produktów i usług o zupełnie nowej jakości i użyteczności. Infrastruktura naukowo-badawcza w postaci różnego rodzaju ośrodków czy laboratoriów stanowi ważny element w udoskonalaniu pracy i powiększaniu wiedzy o świecie i człowieku. Kooperacja przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi czy uniwersytetami składa się obecnie na nową wartość dodaną stanowiącą o światowej konkurencyjności. Pojawianie się nowych produktów i usług wzmaga rywalizację o konsumenta, wpływając na rozwój gospodarki światowej. Działania protekcyjne wyrażone m.in. w polityce patentowej mogą stanowić gwarancję tego, że wytworzone rozwiązania nie zostaną powielone przez konkurencję.


Słowa kluczowe


B+R, innowacyjność, rozwój gospodarczy, ochrona własności intelektualnej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Davis G. F., Kim S., Financialization of the Economy, Ross School of Business, The University of Michigan 2015

Hall B. H., Research and Development, Contribution to the International Encyclopedia of the Social Sciences 2006, www.eml.berkeley.edu/~bhhall/papers/BHH06_IESS_R&D.pdf

Konopko M., Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy: monografia naukowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009

Milewski R., Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Morris L., Permanent innovation, Hartmut Esslinger, Pennsylvania 2006

Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

National Science Board, 2012, www.nsf.gov/nsb/publications/2012/nsb1203.pdf, [dostęp: 26.02.2018]

Okoń-Horodyńska E., Sierotowicz T., Wisła R., Pomiar aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wykorzystaniem tablic konkordancyjnych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001

Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960

Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Kraków 2002

The Statistics Portal, Leading countries by gross research and development (R&D) expenditure worldwide in 2017 (in billion U.S. dollars), www.statista.com/statistics/732247/worldwide-research-and- development-gross-expenditure-top-countries/, [dostęp: 25.02.2018]

Tocan M. C., Knowledge Based Economy Assessment, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology 2012, www.scientificpapers.org/wpcontent/files/1323_Madalina_TOCAN_ Knowledge_based_economy_assessmen.pdf

World Intellectual Property Organization, www.wipo.int, [dostęp: 25.02.2018]

Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011

Zieliński M., Efektywność działań personalnych w cyklu życia produktu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 66, Nr kol. 1898 Politechnika Śląska 2013, www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z66/01%20Zieli%F1ski.pdf [dostęp: 22.02.2018]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.143-151
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:54
Data złożenia artykułu: 2018-03-11 11:05:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2388
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marcin Złoty

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.