Tax Optimization of Special Branches of Agricultural Production

Joanna Szlęzak-Matusewicz

Abstract


The tax on agricultural farms is the agricultural tax, which depends primarily on the usable value of land. The only exception is the so-called special branches of agricultural production. On the basis of personal income tax, they constitute a separate source of income that can be taxed in two ways: based on real income or based on estimated income. The latter method is extremely favorable for taxpayers. Starting from 2016, there has been a change in the regulations regarding the taxation of special branches of agricultural production. They were subject to the requirement to keep accounting books in the situation described in the accounting regulations. In practice, this means losing the ability to determine income based on estimates. The aim of the article is to indicate the possibility of optimizing the taxation of special branches of agricultural production and risks related to the activity of taxpayers in this area. The achievement of the adopted objective will be possible thanks to the analysis of the legal structures of the Personal Income Tax Act and the Accounting Act and the judgments of tax authorities and administrative courts in Poland.


Keywords


special branches of agricultural production; tax optimization; taxation of agriculture

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bieluk J., Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne, Temida 2, Białystok 2013.

Dziemianowicz R., Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Interpretacja indywidualna z 12 września 2017 r. (0113-KDIPT2-1.4011.220.2017.1.ISL)

Interpretacja indywidualna z 20 maja 2016 r. (IPPB1/4511-211/16-2/KS)

Interpretacja indywidualna z 2 października 2017 r. (0111-KDIB1-1.4011.129.2017.1.BK)

Interpretacja indywidualna z 27 stycznia 2016 r. (IPTPB1/4511-702/15-2/SJ)

Interpretacja indywidualna z 8 grudnia 2017 r. (0113-KDIPT2-1.4011.359.2017.1.AP)

Odpowiedź na interpelację nr 33692 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Puślecki D., Prawne pojęcie gospodarstwa rodzinnego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu”, tom XVIII, zeszyt 2, 2016.

Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów”, SGH, Warszawa 2008.

Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200)

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.)

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2017 r. poz. 201)

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052).

Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 699 ze zm.)

Wyrok NSA z 17 czerwca 2009 r., sygn. II FSK 289/08
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.123-132
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:52
Data złożenia artykułu: 2018-03-31 22:00:20


Statistics


Total abstract view - 733
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Joanna Szlęzak-Matusewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.