Zależności przyczynowe między WIG20 i PLN

Paweł Sekuła

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono wyniki badania interakcji między cenami akcji a kursami walut na polskim rynku fiansowym. Wykorzystano dwuwymiarowy model wektorowej autoregresji i zastosowano dzienne dane o indeksie giełdowym i indeksie kursów walut dla okresu od kwietnia 2000 r. do grudnia 2017 r. Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od kursów walutowych do cen akcji.

Słowa kluczowe


kursy walut; ceny akcji; przyczynowość w sensie Grangera

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abdalla I., Murinde V., Exchange rates and stock price interactions in emerging financial markets: evidence on India, Korea, Pakistan and the Philippines, “Applied Financial Economics” 1997, Vol. 7(1),

DOI: http://dx.doi.org/10.1080/096031097333826.

Ajayi R.A., Mougoue M., On the dynamic relation between stock prices and exchange rates, “Journal of Financial Research” 1996, Vol. 19(2),

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6803.1996.tb00593.x.

Andrikopoulos A., Samitas A., Volatility transmission across currencies and stock markets: GIIPS in crisis, “Applied Financial Economics” 2014, Vol. 24(19),

DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09603107.2014.925054.

Bahmani-Oskooee M., Sohrabian A., Stock prices and the effective exchange rate of the Dollar, “Applied Economics” 1992, Vol. 24(4),

DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00036849200000020.

Fedorova E., Saleem K., Volatility Spillovers between Stock and Currency Markets: Evidence from Emerging Eastern Europe, “Finance a uver-Czech Journal of Economics and Finance” 2010, Vol. 60(6),

DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1460645.

Jorion P., The exchange-rate exposure of U.S. multinationals, “Journal of Business” 1990, Vol. 63(3), DOI: http://dx.doi.org/10.1086/296510.

Koseoglu S.D., Cevik E.I., Testing for Causality in Mean and Variance between the Stock Market and the Foreign Exchange Market: An Application to the Major Central and Eastern European Countries, “Finance a uver-Czech Journal of Economics and Finance” 2013, Vol. 63(1).

NBP, Wyniki badania obrotów na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce.

Nieh C.C., Lee C.F., Dynamic relationship between stock prices and exchange rates for G-7 Countries, “Quarterly Review of Economics and Finance” 2001, Vol. 41(4), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1062-9769(01)00085-0.

Roll R., Industrial structure and the comparative behavior of international stock markets indices, “Journal of Finance” 1992, Vol. 47(1),

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1992.tb03977.x.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.73-81
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:46
Data złożenia artykułu: 2018-04-30 18:37:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Paweł Sekuła

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.