Obligacje zielone – trendy i perspektywy rozwoju

Jakub Marszałek, Anetta Kuna-Marszałek

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest identyfiacja zmian, jakie zachodzą na rynku obligacji zielonych. Na próbie 1202 obligacji zarejestrowanych w bazie Thomson Reuters Eikon przeprowadzono analizę statystyczną wykorzystującą miary korelacji, test istotności różnic oraz podstawowe statystyki deskryptywne. Przeprowadzone badanie wskazuje na coraz większy udział emitentów korporacyjnych, wzrost zróżnicowania celu emisji oraz walut, w których denominowane są obligacje. Wykazano niewielką zależność pomiędzy czasem zapadalności a oferowanym kuponem czy YTM. W porównaniu do podobnych niezielonych obligacji są one emitowane na krótszy czas, co pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie portfelem inwestora.

Słowa kluczowe


obligacje zielone; eko-inwestycje; rynek globalny; zmiany klimatu; ekologia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Calder A., Kolodzie M., Green Bonds, RBC Capital market. Report, 4. April 2017.

Chesney M., Environmental Finance and Investments, Springer 2016.

Chiang J., Growing the US green bond market, California State Treasurer, California 2017.

Ehlers T., Packer F., Green bond finance and certification, „BIS Quarterly Review”, September 2017, pp. 89-104.

Global and European Green Finance Policy Directory, December 2017.

Green Bonds: Country Experiences, Barriers and Options, OECD, ICMA, CBI, GFC of China Society for Finance and Banking, 2016.

Greening India’s Financial Market: How Green Bonds Can Drive Clean Energy Deployment, Interim Report, April 2016.

Nassiry D., Green Bond Experience in the Nordic Countries, “ADBI Working Paper Series” No. 816, March 2018, pp. 1-26.

OECD, Green bonds: mobilising the debt capital markets for a low-carbon transition. Policy perspectives, OECD Publications 2015.

OECD, Mobilising Bond Markets for a Low-Carbon Transition, Green Finance and Investment, Paris 2017.

Realizing Infrastructure-scale Finance in the Green Bond Market: Scoping Trends, FREE Policy Brief Series 2016.

Shishlov I. et. al., Environmental integrity of green bonds: stakes, status and next steps, Green Bonds Research Program Work Package 2, Institute for Climate Economics 2018.

The potential of green bonds. A Climate Finance Instrument for the Implementation of Nationally Determined Contributions, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.39-47
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:41
Data złożenia artykułu: 2018-05-08 20:24:56

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Anetta Kuna-Marszałek, Jakub Marszałek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.