Zamówienia publiczne a innowacyjność gospodarki – perspektywa zamawiających

Wacława Starzyńska

Streszczenie w języku polskim


Polska wystartowała z zamówieniami publicznymi wprowadzając w 1995 r. Ustawę o zamówieniach publicznych. Od tego czasu w tym ustawodawstwie pojawiło się wiele zmian mających na celu poprawienie funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz doprowadzenie do zgodności tego systemu z dyrektywami Unii Europejskiej. W 2004 r. Polska, stając się członkiem UE, opublikowała ustawę Prawo zamówień publicznych, która po szeregu nowelizacji obowiązuje do chwili obecnej. W nowych dyrektywach unijnych, uwzględnionych również w polskim Prawie zamówień publicznych, akcent położono na uwarunkowania sprzyjające innowacyjności poprzez zamówienia publiczne. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny tych uwarunkowań prawnych w odniesieniu do innowacyjnych zamówień publicznych. Ponadto opisano rezultaty badania empirycznego, polegającego na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych wśród podmiotów zamawiających w Polsce na temat oceny potencjalnego wpływu zamówień publicznych na poprawę innowacyjności ofert.

Słowa kluczowe


zamówienia publiczne; innowacyjność ofert; wpływ zamówień; preferencje zamawiających

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adam, F., Measuring National Innovation Performance: The Innovation Union Scoreboard Revisited, Springer, Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2014.

Appelt, S., Galindo-Rueda, F. Measuring the Link between Public Procurement and Innovation, Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators, OECD 2014.

Aschhoff, B.,Sofka, W., Innovation on Demand: Can Public Procurement Drive Market Success of Innovations?, “Research Policy” 2009, vol. 38, 1235–1247.

European Commission, Pre-Commercial Procurement: Driving Innovation to Ensure Sustainable High Quality Public Services in Europe, SEC (2007) 1668.

Izsak, K., Elder, J., Trends and Challenges in Demand-Side Innovation Policies in Europe, thematic report, Brussels 2011.

Kattel, R., Cepilovs, A., Drechsler, W., Kalvet, T., Lember, v., Tõnurist, P., Can we measure public sector innovation? A literature review, Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Tallinn, Estonia,

January 2013. version 0.1, preliminary draft, to be presented at EGPA 2013 conference.

OECD. Demand-side Innovation Policies, OECD Publishing 2011, http://dx.doi.org/10.1787/9789264098886en [access: 08.12.2011].

Office of Public Procurement, Reports about Functioning of the Polish Public Procurement System in the Years 2010–2016, Warsaw.

Rolfstam, M., Measuring Effects of Public Procurement of Innovation, paper presented at the XIX IRSPM Conference, University of birmingham, UK, 30 March – 1 April 2015, p. 10.

Rolfstam, M., Public procurement as an innovation policy tool: the role of institutions, Science and Public Policy, Oxford University Press, vol. 36(5), June 2009.

Rolfstam, M., Petersen, H., Public procurement of innovation policy: The case of Denmark, [in:] L. Veiko, K. Rainer, K. Tarmo, Public Procurement, Innovation and Policy, Springer, London 2014.

Schumpeter, J., The Theory of Economic Development, Oxford University Press, New York 1934.

Starzyńska, W., Próba oceny rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne – wyniki badań wśród zamawiających, [in:] W. Starzyńska, J. Wiktorowicz (red.), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.

Starzyńska, W., Wiktorowicz, J. (red.), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.

Trochim, M.K., Evaluation Policy and Evaluation practice, American Evaluation Association, no. 123, San Francisco 2009.

UNOPS, Procurement and innovation, Supplement to the 2013 Annual Statistical Report on United Nations Procurement 2014, pp. 23–26.

VINNOVA, Public Procurement as a Driver for Innovation and Change, VINNOVA Policy 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.103-112
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:49
Data złożenia artykułu: 2018-05-15 12:09:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 631
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Wacława Starzyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.