Normalization of the I-E at Work Scale by Xymena Gliszczyńska

Grzegorz Wudarzewski

Abstract


The study contains a description and results of a complementary procedure for validation and normalization of the I-E at work scale of Xymena Gliszczyńska, carried out on the sample N = 1,075 in the years 20142018. The beginning of the article covers the genesis and psychometric characteristics of the tool developed in the 1980s. The next part contains the results of current and supplementary psychometric tests confiming the current and correct conception of the tool’s character. The fial part of the publication presents the results of analyses of the feasibility and validity of working out the current system of standards together with an indication of the signifiance of differences between average results. The revised tool has satisfactory psychometric parameters.

Keywords


locus of control; I-E at work scale; normalization

Full Text:

PDF

References


Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, wydanie nr 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016

Budzyńska-Musiał E., Motywacja osiągnięć wśród pracowników Służby Zdrowia, niepublikowana praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2018

Cybulski M., Strzelecki W.: Selected aspects of personality and risky road behaviours – initial reports, [w:] Horst W., Dahlke G. (ed.). Driver occupational safety. Perception and behaviour, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011

Drwal R.Ł., Opracowanie kwestionariusza DELTA do pomiaru poczucia kontroli, Studia Psychologiczne, vol. 18, No.1, 1979

Gąsiorowska A., Bajcar B., Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Nowe narzędzie diagnostyczne dla doradcy zawodowego, [w:] (A. Grzechnik (red.), Testy w poradnictwie zawodowym, Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradcy Zawodowego, Nr 37, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2006.

Gdesz M., Problemy pracoholizmu w środowisku kierowniczym w świetle wybranych aspektów motywacyjnych, niepublikowana praca licencjacka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, 2018

Gliszczyńska X., Konstrukcja kwestionariusza do badania poczucia umiejscowienia kontroli pracy, Przegląd Psychologiczny, No.27 / 4, 1984

Gliszczyńska X., Skala I-E w Pracy. Technika pomiaru poczucia kontroli w sytuacji pracy, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, 1990

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2010

Jasiński T., Poczucie kontroli wewnętrznej u pracujących i niepracujących studentów Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Humanizacja Pracy, Praca - rynek pracy -zatrudnienie w perspektywie humanistycznej, Kwartalnik 2 (276), XLVII, Płock, 2014

Kata G.J., Wolontariat młodzieżowy jako szansa samoaktualizacji, Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin, 2016

Kowalczyk E., Proces negocjacji w sprawie pracy. Aspekty psychospołeczne i organizacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011

Kowalczyk E., Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy, Czasopismo Ekonomista, vol. 1, Wydawnictwo Key Text sp. z o.o., Warszawa, 2012

Krasowicz G., Kurzyp-Wojnarska A., Kwestionariusz do badania poczucia kontroli (KBPK), Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa, 1990

Makarowski R., Stres i ryzyko jako elementy czynnika ludzkiego w sportach i profesjach lotniczych, Wydawnictwo AKAM, Warszawa, 2016

Matczak A., Knopp K.A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Redakcja Liberi Libri, 2013

Paluchowski W.J., Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L., Czy praca szkodzi? Wyniki badań nad kwestionariuszem nadmiernego obciążenia pracą, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2014

Piskorz A., Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa lotu próbnego pilotów wojskowych, Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska, Lublin – Polonia, vol. XXIX, 4, Sectio J., Lublin, 2016

Rotter J. B., Generalized Expectancies for Internal versus External Xontrol of Reinforcement, Psychological Monographs: General and Applied, vol.80, No.1, whole 609, 1966

Tokarczyk, E., Psychologiczna charakterystyka kierowców przestrzegających wymogu trzeźwości w ruchu drogowym, Transport Samochodowy, Nr. 1, 2010

Wudarzewski G., Measurement of Organizational Climate in Contemporery Organizations – Adaptation, Validation and Verification of Haygroup’s OCE Method, [w:] K. Łobos, A. O. Yermoshkina, (red.), SME in Poland and Ukraine. Prospect for Future and Functioning Conditions, Difin, Warszawa, 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.133-142
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:53
Data złożenia artykułu: 2018-05-16 15:30:42


Statistics


Total abstract view - 858
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Grzegorz Wudarzewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.