Pomiar ryzyka planu finansowego gospodarstwa domowego

Radosław Pietrzyk, Paweł Rokita

Streszczenie w języku polskim


Konstrukcja planu fiansowego dla gospodarstwa domowego wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników ryzyka, które determinują kształtowanie przyszłej ścieżki dochodów i wydatków gospodarstwa domowego. Czynniki te mogą mieć bardzo różną naturę, a także bardzo zróżnicowany wpływ na strukturę przepływów fiansowych. W literaturze brakuje jednak propozycji zintegrowanego pomiaru ryzyka, który umożliwiłby porównanie planów fiansowych pod względem łącznego ryzyka ich realizacji. Celem artykułu jest zaproponowanie metod pomiaru ryzyka planu fiansowego w sposób zintegrowany. W podejściu tym integracja powinna obejmować różne rodzaje ryzyka, wszystkie cele fiansowe gospodarstwa domowego, wszystkie sposoby fiansowania oraz wszystkie okresy w cyklu życia gospodarstwa domowego. Zaproponowane oryginalne podejście pozwala nie tylko na porównanie planów fiansowych między sobą ze względu na poziom ryzyka, ale również tworzy narzędzie do podejmowania decyzji o akceptacji planu. Zintegrowane miary ryzyka mogą też być wykorzystane w samym procesie optymalizacji. Poza tym mogą stanowić ograniczenie lub wręcz element funkcji celu w procedurze optymalizacyjnej.


Słowa kluczowe


miary ryzyka, planowanie finansowe, finanse osobiste

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D., Coherent measures of risk, “Mathematical Finance” 1999, Vol. 9(3), DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9965.00068.

Bodie Z., Detemple J.B., Otruba S., Walter S., Optimal consumption–portfolio choices and retirement planning, “Journal of Economic Dynamics and Control” 2004, Vol. 28(6), DOI: https://doi.org/10.1016/S0165-1889(03)00068-X.

Brown J.R., Poterba J.M., Joint life annuities and annuity demand by married couples, “Journal of Risk and Insurance” 2000, Vol. 67(4), DOI: https://doi.org/10.2307/253849.

Föllmer H., Schied A., Convex measures of risk and trading constraints, “Finance and Stochastics” 2002, Vol. 6(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s007800200072.

Geyer A., Hanke M., Weissensteiner A., Life-cycle asset allocation and consumption using stochastic linear programming, “Journal of Computational Finance” 2009, Vol. 12(4).

Hurd M.D., Mortality Risk and Consumption by Couples, Working Paper, 1999, www.nber.org/papers/w7048.pdf [dostęp: 10.12.2018].

Jajuga K., Feldman Ł., Pietrzyk R., Rokita P., Integrated Risk Model in Household Life Cycle, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2015.

Kotlikoff l.J., Spivak A., The family as an incomplete annuities market, “Journal of Political Economy” 1981, Vol. 89(2), DOI: https://doi.org/10.1086/260970.

Markowitz H., Portfolio Selection: Effiient Diversifiation of Investments, John Wiley & Sons, Inc.,London 1959.

Merton R.C., Optimum consumption and portfolio rules in a continuous-time model, “Journal of Economic Theory” 1971, Vol. 3(4), DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0531(71)90038-X.

Mitchell O.S., Bodie Z., Hammond B.P., Zeldes S. (eds.), Innovations in Retirement Financing, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2002.

Pietrzyk R., Rokita P., A decent measure of risk for a household life-long fiancial plan – postulates and properties, [w:] 3 4th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings, Technical University of liberec, liberec 2016a.

Pietrzyk R., Rokita P., Facilitating Household Financial Plan Optimization by Adjusting Time Range of Analysis to Life-Length Risk Aversion, [w:] A. Wilhelm, H.A. Kestler (eds.), Analysis of Large and Complex Data, Studies in Classifiation, Data Analysis, and Knowledge Organization, Springer International Publishing, Cham 2016b.

Pietrzyk R., Rokita P., On a concept of household fiancial plan optimization model, “Research Papers of Wrocław University of Economics” 2015a, No. 381.

Pietrzyk R., Rokita P., Stochastic goals in household fiancial planning for a two-person household, “Statistics in Transition. New Series” 2015b, Vol. 16(1).

Richard S.F., Optimal consumption, portfolio and life insurance rules for an uncertain lived individual in a continuous time model, “Journal of Financial Economics” 1975, No. 2.

Scholz J.K., Seshadri A., Health and Wealth In a Lifecycle Model, 2010, www.chicagofed.org/~/media/others/research/research-calendar-attachments/seminars2010/sem-scholz051710-pdf.pdf [dostęp: 10.12.2018].

Yaari M.E., Uncertain lifetime, life insurance, and the theory of the consumer, “Review of Economic Studies” 1965, Vol. 32(2), DOI: https://doi.org/10.2307/2296058.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.59-71
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:44
Data złożenia artykułu: 2018-05-17 23:15:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Radosław Andrzej Pietrzyk, Paweł Rokita

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.