Perspektywy rozwoju crowdfundingu

Magdalena Swacha-Lech

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest ukazanie crowdfundingu jako znaczącego segmentu rynku finansów alternatywnych oraz określenie perspektyw jego rozwoju. W opracowaniu nakreślono istotę crowdfundingu, omówiono jego rodzaje oraz ukazano jego skalę, prezentując wartość rynku crowdfundingu dla wybranych państw europejskich. Praca uwypukla ponadto główne zalety i wady tej formy fiansowania z perspektywy beneficjentów (autorów projektów). Na tym tle autorka dokonała próby określenia zespołu czynników determinujących skuteczny rozwój crowdfundingu w Polsce.


Słowa kluczowe


rynek finansów alternatywnych, crowdfunding, modele crowdfundingu

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


CCAF, Expanding Horizons The 3rd European Alternative Finance Industry Report, University of Cambridge, Cambridge Judge Business School, Cambridge, 2018.

CCAF, Sustaining Momentum the 2nd European Alternative Finance Industry Report, University of Cambridge, Cambridge Judge Business School, Cambridge, United Kingdom, 2016.

European Commission, Commission Staff Working Document, Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, Brussels, 3.5.2016, SWD(2016) 154 final.

European Parliamentary Research Service, Crowdfunding in Europe Introduction and state of play, 2017.

Gabison G.A., Understanding crowdfunding and its regulations, European Commission Joint Research Centre (JRC), Science and Policy report, 2015.

Jenik I, Lyman T., Nava A., Crowdfunding and Financial Inclusion, CGAP Working Paper, March 2017.

KNF, Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), Listopad 2017.

Król K., Crowdfunding: od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Wydawnictwo Crowdfunding.pl, 2013.

Opinion of the European Economic and Social Committee on the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Unleashing the potential of Crowdfunding in the European Union, Brussels, 27.3.2014, COM(2014) 172 final.

Swacha-Lech M., Oczekiwania Millenialsów w zakresie usług finansowych, [in:] Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów, (red.) Halina Buk, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 73, nr 2, Poznań 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.4.113-121
Data publikacji: 2019-02-19 12:20:51
Data złożenia artykułu: 2018-06-27 10:17:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Magdalena Anna Swacha-Lech

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.