Zastosowanie chmur obliczeniowych do organizacji pracy grupowej w czasie rzeczywistym

Roman Machuga

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu było uzasadnienie możliwości efektywnego wykorzystania chmur obliczeniowych i oferowanych przez nie serwisów do organizowania pracy grupowej pracowników biurowych w czasie rzeczywistym. W opracowaniu wskazano zalety zastosowania chmur obliczeniowych w zarządzaniu informacjami, określono obecny stan ich wykorzystania oraz uzasadniono korzyści i możliwości chmur obliczeniowych w organizowaniu pracy z dokumentami w trybie online. We wnioskach zamieszczono możliwe kierunki dalszych badań.


Słowa kluczowe


chmura obliczeniowa, praca grupowa, zespół rozproszony, zarządzanie informacją, komunikacja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Chmura obliczeniowa – defiicja, rodzaje i warstwy, 2014, http://sicd.pl/teoria/chmura-obliczeniowa/ [access: 9.09.2018].

Chmura obliczeniowa – Odkrywaj – Trendy Google, https://trends.google.pl/trends/explore?-date=2008-07-08%202018-09-07&geo=pl&q=%2Fm%2F02y_9m3 [access: 9.09.2018].

Chmury obliczeniowe. Ekspertyza. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej, Departament Tematyczny A: polityka Gospodarcza i Naukowa, 2012, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/475104/IpOl-IMCO_ET(2012)475104_pl.pdf [access: 9.09.2018].

Cloud computing services, 2017, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use〈=en [access: 9.11.2017].

Cloud computing services, 2018, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_cicce_use〈=en [access: 9.09.2018].

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat [access: 9.09.2018].

https://www.hyperoffie.com/ [access: 9.09.2018].

https://accounts.zoho.com/u/h#home [access: 9.09.2018].

Machuga, R., Możliwości zarządzania informacjami przez wirtualne przestrzenie obliczeniowe, [in:] E. Skrzypek, G. Grela, M. Hofman (red.), Powiązania organizacyjne w społeczeństwie sieciowym, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny UMCS, Lublin 2016.

Machuga, R., Wykorzystanie chmur obliczeniowych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej: analiza porównawcza, „Informatyka Ekonomiczna” 2017, Vol. 4(46), DOI: http://dx.doi.org/10.15611/ie.2017.4.09.

Main Statistical Office, http://stat.gov.pl [access: 9.09.2018].

Niedźwiedzińska, H., Wirtualizacja jako aktualny trend rozwoju biznesu, „Acta Universitatis lodziensis. Folia Oeconomica” 2003, Vol. 167, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/7050/201-210.pdf?sequence=1&isallowed=y [access: 9.09.2018].

Potential and Impacts of Cloud Computing Services and Social Network Websites, Science and Technology Options Assessment, January 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/513546/IpOl-JOIN_ET(2014)513546_EN.pdf [access: 9.09.2018].

Potiopa, P., Systemy kontroli wersji (VCS) – Git, SVN, CVS, Mercurial, Bazaar – który wybrać?, 9 July 2016, https://www.ispro.pl/systemy-kontroli-wersji-vcs-git-svn-cvs-mercurial-bazaar-ktory-wybrac/ [access: 9.09.2018].

Praca zdalna – jakie są jej wady i zalety?, 18 January 2018, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-praca-zdalna-za-i-przeciw [access: 20.08.2018].

Praca zespołowa, [in:] Encyklopedia Zarządzania, https://mfies.pl/pl/index.php/Praca_zespołowa [access: 20.08.2018].

Przedsiębiorca w chmurze obliczeniowej, 29 July 2016, http://poradnik.wfima.pl/-przedsiebiorca-w-chmurze-obliczeniowej [access: 9.09.2018].

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 20 October 2017, http://stat.gov.pl/fies/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497/2/7/1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2017.pdf [access: 9.09.2018].

System pracy grupowej – eDokumenty. Elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM, https://edokumenty.eu/zarzadzanie-zespolem/ [access: 9.09.2018].

System Workflow – Elektroniczny obieg dokumentów i optymalizacja procesów biznesowych, OneClick, http://www.oneclick-workflw.pl/system-workflw/ [access: 9.09.2018].

Wallis, A., E-zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie” 2015, nr 3, http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2015.036 [access: 20.08.2018], DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2015.036.

Wyroślak, K., Narzędzia umożliwiające pracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym w tym m.in. EPUAP. Materiały szkoleniowe do bloku C, 2011, https://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/174 [access: 20.08.2018].

Zarządzanie zespołem rozproszonym – wyzwania i dobre praktyki, 27 January 2018, http://informatykawfimie.pl/systemy-informatyczne/praca-zespolowa/160-zarzadzanie-zespolem-rozproszonym-wy-zwania-i-dobre-praktyki [access: 20.08.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.59-67
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:32
Data złożenia artykułu: 2018-10-09 17:00:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 254
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Roman Machuga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.