Pożądane cechy przedsiębiorcy – perspektywa firm rodzinnych i nierodzinnych

Beata Agnieszka Żukowska, Ada Domańska, Robert Zajkowski

Streszczenie w języku polskim


Pożądane cechy i umiejętności dobrego przedsiębiorcy mogą się różnić w zależności od organizacji, w którą jest zaangażowany. W przedsiębiorstwach rodzinnych, w których spotykają się co najmniej dwa systemy: rodzina i przedsiębiorstwo – pożądane cechy przedsiębiorcy mogą być zupełnie inne niż w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu było ustalenie, które z tych cech są lepiej postrzegane przez firmy rodzinne, a które – przez firmy nierodzinne. Wyniki pokazują, że dla przedsiębiorców rodzinnych cechy związane z utrzymaniem długoterminowego przetrwania są ważniejsze niż dla firm nierodzinnych. Co więcej, umiejętności, które mogą być przydatne dla rozwoju kapitału społecznego (np. umiejętności negocjacyjne i tworzenie relacji biznesowych), są ważniejsze w firmach nierodzinnych. Ocena wyników uzyskanych w tym badaniu wskazuje, że w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy rodzinne nie powinny bagatelizować roli umiejętności społecznych i powinny być bardziej otwarte na podejmowanie ryzyka, ponieważ z czasem może się to okazać jedyną drogą do zapewnienia im przetrwania na rynku.


Słowa kluczowe


firmy rodzinne; przedsiębiorca; cechy przedsiębiorcy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Anderson, R.C., Reeb, D.M., Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500,“The Journal of Finance” 2003, vol. 58(3), pp. 1301–1328.

Arregle, J.L., Hitt, M.A., Sirmon, D.G., Very, P., The development of organizational social capital: Attributes of family firms, “Journal of Management Studies” 2007, vol. 44(1), pp. 73–95.

DOI: 10.1111/j.1467-6486.2007.00665.x.

Baron, R.A., Cognitive mechanisms in entrepreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people, “Journal of Business venturing” 1998, vol. 13(4), pp. 275–294. DOI: 10.1016/S0883-9026(97)00031-1.

Barry, B., The development of organization structure in the family firm, “Journal of General Management” 1975, vol. 3(1), pp. 42–60. DOI: 10.1177/030630707500300105.

Basco, R., Perez Rodriguez, M.J., Studying the family enterprise holistically. Evidence for integrated family and business systems, “Family Business Review” 2009, vol. 82(22), pp. 82–95. DOI: 10.1177/0894486508327824.

Baum, J.R., Locke, E.A., Kirkpatrick, S., A longitudinal study of the relation of vision and vision communication to venture growth in entrepreneurial fims, “Journal of Applied Psychology” 1998, vol. 83, pp. 43–54. DOI: 10.1037/0021-9010.83.1.43.

Bhide, A.V., The Origin and Evolution of New Businesses, Oxford University Press, New York 2000.

Brockhaus, R.H., Sr., Risk-taking propensity of entrepreneurs, “Academy of Management Journal” 1980, vol. 23, pp. 509–520. DOI: 10.5465/255515.

Bull, I., Willard, G.E., Towards a theory of entrepreneurship, “Journal of Business Venturing” 1993, vol. 8(183), p. 195. DOI: 10.1186/1748-5908-8-18.

Busenitz, L.W., Barney, J.B., Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making, “Journal of Business Venturing” 1997, vol. 12, pp. 9–30. DOI: 10.1016/S0883-9026(96)00003-1.

Casson, M., Entrepreneurship and the economic theory of the firm, “Journal of Economic Behavior & Organization” 2005, vol. 58, pp. 327–348. DOI: 10.1016/j.jebo.2004.05.007.

Chrisman, J.J., Chua, J.h., Sharma, P., Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family fim, “Entrepreneurship: Theory and Practice” 2005, vol. 29(5), pp. 555–575.

DOI: 10.1111/j.1540-6520.2005.00098.x.

Chua, J.h., Chrisman, J.J., Sharma, P., Defiing the family business by behavior, “Entrepreneurship: Theory & Practice” 1999, vol. 23, pp. 19–39. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2006.00131.x.

Deephouse, D.L., Jaskiewicz, P., Do family firms have better reputations than non-family firms? an integration of socioemotional wealth and social identity theories, “Journal of Management Studies” 2013, vol. 50(3), pp. 337–360. DOI: 10.1111/joms.12015.

Dyer, J.W.G., Examining the “family effect” on fim performance, “Family Business Review” 2006, vol. 19(4), pp. 253–273. DOI: 10.1111/j.1741-6248.2006.00074.x.

Joyce, n., Gomathi, S., The inflence of personality traits and demographic factors on social entrepreneurship start up intention, “Journal of Business Ethics” 2010, vol. 95(2), pp. 259–282. DOI: 10.1007/s10551-009-0358-8.

Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A., Barnett, T., Pearson, A., An exploratory study of family member characteristics and involvement: Effects on entrepreneurial behavior in the family firm, “Family Business

Review” 2008, vol. 21(1), pp. 1–14. DOI: 10.1111/j.1741-6248.2007.00107.x.

McClelland, D.C., The Achieving Society, van nostrand, Princeton 1961.

Memili, B.E., Chrisman, J.J., Chua, J.H., Transaction costs and outsourcing decisions in small and medium-sized family fims, “Family Business Review” 2011, vol. 24(1), pp. 47–61. DOI: 10.1177/0894486510396706.

Miller, D., Le Breton-Miller, I., Family governance and fim performance: Agency, stewardship, and capabilities, “Familiy Business Review” 2006, vol. 19(1), pp. 73–87. DOI: 10.1111/j.1741-6248.2006.00063.x.

Miller, D., Le Breton-Miller, I., Scholnick, B., Stewardship vs. stagnation: An empirical comparison of small family and non-family businesses, “Journal of Management Studies” 2008, vol. 45(1), pp. 51–78. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2007.00718.x.

Minichilli, A., Brogi, M., Calabrò, A., Weathering the storm: Family ownership, governance, and performance through the financial and economic crisis, “Corporate Governance: An International Review” 2015, vol. 24(6). DOI: 10.1111/corg.12125.

Mitchell, R.K., Agle, B.R., Chrisman, J.J., Spence, L.J., Toward a theory of stakeholder salience in family firms, “Business Ethics Quarterly” 2011, vol. 21(2), pp. 235–255. DOI: 10.5840/beq201121215.

Mitchell, R.K., Smith, B., Seawright, L.W., Morse, E.A., Cross-cultural cognitions and the venture creation decision, “Academy of Management Journal” 2000, vol. 43, pp. 974–993. DOI: 10.5465/1556422.

Naldi, L., Cennamo, C., Guido, C., Gomez-Mejia, L., Preserving socioemotional wealth in family firms: Asset or liability? The moderating role of business context, “Entrepreneurship: Theory and Practice” 2013, vol. 37(6), pp. 1341–1360. DOI: 10.1111/etap.12069.

Sexton, D.L., Wayne Huizenga: Entrepreneur and wealth creator, “Academy of Management Executive” 2001, vol. 1, pp. 40–48.

Sirmon, D.G., Hitt, M.A., Managing resources: Linking unique resources, management, and wealth creation in family fims, “Entrepreneurship: Theory and Practice” 2003, vol. 27(4), pp. 339–359.

Smith, J.K., Smith, R.L., Entrepreneurial Finance, Wiley, New York 2000.

Stevenson, H.H., A new paradigm for entrepreneurial management, [in:] J.J. Kao, h.h. Stevenson (eds.), Entrepreneurship: What It Is and How to Teach It, Harvard Business School, Boston 1985, pp. 30–61.

Tranmer, M., Elliot, M., Binary Logistic Regression, The Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research, 2008. DOI: 10.4135/9781412995627.

Węcławski, J., Cele a strategie finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, [in:] Z. Dressler (red.), Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo UE, Kraków 2014.

Wernerfelt, B., A resource-based view of the firm, “Strategic Management Journal” 1984, vol. 5(2), pp. 171–180. DOI: 10.1002/smj.4250050207.

Zellweger, T.M., Astrachan, J.H., On the emotional value of owning a fim, “Family Business Review” 2008, vol. 21(4), pp. 347–363. DOI: 10.1177/08944865080210040106.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.141-151
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:41
Data złożenia artykułu: 2018-10-12 10:56:07


Statystyki

Widoczność abstraktów - 302
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Beata Agnieszka Żukowska, Ada Domańska, Robert Zajkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.