Zarządzanie kadrami w organizacji turkusowej na przykładzie firmy Brewa s.c. w Kaliszu

Aneta Maria Pisarska, Joanna Iwko

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano identyfiacji działań w zakresie zarządzania kadrami, realizowanych w organizacjach turkusowych opisanych przez F. Laloux, na przykładzie polskiej fimy Brewa s.c. z Kalisza, która od kilku lat wdraża w swojej działalności zasady organizacji turkusowych. Wykorzystując metodę wywiadu skategoryzowanego z jednym z właścicieli fimy, zaprezentowano i przeanalizowano szczegółowe funkcje, które składają się na zarządzanie kadrami w wyżej wymienionej organizacji. Za jedno z najważniejszych działań w tym obszarze uznano rekrutację i selekcję, w tym wprowadzenie nowego pracownika do pracy.


Słowa kluczowe


zarządzanie kadrami; organizacja turkusowa; samozarządzanie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Blikle A.J., Doktryna jakości (wydanie II turkusowe). Rzecz o turkusowej samoorganizacji, Warszawa 2016, www.moznainaczej.com.pl [access: 06.08.2018].

Borowiak M., Czy turkusowe organizacje uratują świat?, https://pl.linkedin.com [access: 9.10.2018].

Borowiak M., IV Filary turkusu, czyli moje doświadczenia z samo-zarządzaniem w organizacji, https://pl.linkedin.com [access: 14.08.2018].

Brewa, https://www.brewa.pl/ [access: 25.08.2018].

Bugdol M., Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym, Difin, Warszawa 2014.

Jarus M., A turquoise startup – introduction (part 1), http://www.expans.io [access: 25.08.2018].

Kosewski M., Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem, Wizja Press & IT, Warszawa 2008.

Laloux F., Pracować inaczej, Studio Emka, Warszawa 2015.

Laloux F., Reinventing organizations, Nelson Parker, Brussels 2014, https://www.socialskills4you.com [access: 6.08.2018 r.].

Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Kadry, Wrocław 1995.

Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [in:] T.Listwan (red.) Zarządzanie kadrami (wydanie czwarte), C.H.Beck, Warszawa 2010.

Matysiak A., Jak stworzyć turkusową organizację? Praktyczne porady lidera software house’u na drodze do turkusu, https://mamstartup.pl/ [access: 26.08.2018 r.].

Można Inaczej, 2017, http://www.moznainaczej.com.pl/ [access: 25.08.2018].

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Żak, Warszawa 1995.

Rogala R., Zarządzanie zasobami ludzkimi w normie ISO 9001, [in:] T. Borys, P. Rogala (red.), Pracownik w systemach zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 301.

Semler R., Na przekór stereotypom, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.

Skrzypek A., Organizacja turkusowa – szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? „Problemy Jakości” 2017, nr 12, DOI 10.15199/48.2017.12.1.

Sławecki B., Zatrudnianie po znajomości, C.H.Beck, Warszawa 2010.

Stredwick J., Zarządzanie pracownikami w małej firmie, Helion, Gliwice 2005.

Turkusowy Poznań, http://www.turkusowypoznan.pl/ [access: 26.08.2018 r.].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.79-86
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:34
Data złożenia artykułu: 2018-10-16 11:03:48


Statystyki

Widoczność abstraktów - 346
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Aneta Maria Pisarska, Joanna Iwko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.