Managing Quality Contests Based on Excellence Model at the Local Level. Selected Conditions and Problems – Case Study

Piotr Grudowski, Anna Maria Wendt

Abstract


The aim of this article was to present characteristic phenomena accompanying competitions for quality awards based on the use of the organizational excellence models implemented at the regional level. Typical problems were identifid, the understanding of which allows for a better use of the idea of excellence to raise the overall level of maturity of organizations aspiring to quality awards at every level. The results of self-assessment and external verifiation of organizations participating in the 21st edition of the Competition for the Pomeranian Quality Award were presented. On the basis of in-depth interviews with employees of the competition organizing unit as well as source materials, a diagnosis of the current state concerning this undertaking was presented and some directions of improvement actions were defied.


Keywords


quality; model of excellence; excellence

Full Text:

PDF

References


Biuletyn Informacyjny Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku, 2016, luty, wydanie specjalne.

Boulter, L., Bendell, T. and Dahlgaard, J.J., Total quality beyond North America: A comparative analysis of the performance of European Excellence Award winners, International Journal of Operations and Production Management, 2013, 33(2), DOI: 10.1108/01443571311295635.

Dahlgaard-Park, S.M., Reviewing the European Excellence Model from a management control view, The TQM Journal, 2008, 20(2), DOI: 10.1108/17542730810857345.

Dale B.G, Zairi M., Van der Wiele A., Williams A.R.T., Quality is dead in Europe – long live excellence ‐ true or false? Measuring Business Excellence, 2000, t. 4 nr 3, DOI: 10.1108/13683040010377737.

Fonseca L.M.C. Relationship between iso 9001 certification maturity and efqm business excellence model results, Quality, Innovation, Prosperity, 2015 t. 19, nr 1, DOI: 10.12776/QIP.V19I1.556.

Grigoroudis E, Siskos Y., Customer Satisfaction Evaluation. Methods for Measuring and Implementing Service Quality, Springer Science+Business Media, New York 2010.

Grudowski P., Wybrane aspekty projakościowej orientacji w zarządzaniu polskimi uczelniami, „Zarządzanie i Finanse”, 2015, nr 3.

Kacała J., Wierzbic A., Od systemów znormalizowanych do doskonałości biznesowej, Management Forum, Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2015, .t. 3, nr 4, DOI: 10.15611/mf.2015.4.05.

Latham J.R. A Framework for Leading the Transformation to Performance Excellence Part II: CEO Perspectives on Leadership Behaviors, Individual Leader Characteristics, and Organizational Culture, Quality Management Journal, 2013, t. 20, nr 3, DOI: 1080/10686967.2013.11918354.

Latham J.R Leadership for Quality and Innovation: Challenges, Theories, and a Framework for Future Research, Quality Management Journal, 2014, t. 21, nr 1, DOI: 10.1080/10686967.2014.11918372.

Murphy, William H., Small and mid-sized enterprises quality management research (1990–2014): a revealing look at QM's vital role in making SMEs stronger; Journal of Small Business & Entrepreneurship Sep 2016, t. 28 nr 5, DOI: 10.1080/08276331.2016.1166554.

Myszewski J.M., O zapewnieniu skuteczności doskonalenia, [w]: E. Skrzypek (red.) Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, UMCS Lublin, t. 1. 2008.

Raporty z weryfiacji 21 edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości .

Regulamin 21 edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości

Skrzypek A., Jakościowe aspekty doskonalenia zarządzania organizacją, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach Nr 100 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014.

Skrzypek E. Doskonalenie jakości jako szansa na sukces organizacji, Współczesne Zarządzanie nr 3/2010, Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu.

Vovk V., Specyfika i formy odznaczania w ramach międzynarodowych, krajowych i regionalnych nagród jakości, Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 6 (1/2013).

Wiśniewska M.Z., Grudowski P., Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza, InnoBaltica, Sp. z o.o., Gdańsk 2014.

www.efqm.com (access: 15.09.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.6.37-47
Data publikacji: 2019-07-18 10:28:29
Data złożenia artykułu: 2018-10-20 23:58:29


Statistics


Total abstract view - 571
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Piotr Grudowski, Anna Maria Wendt

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.