Minimalism in consumption

Krzysztof Błoński, Jolanta Witek

Abstract


One of the trends in consumer behaviour that has been gradually gaining strength since the beginning of the 21st century is minimalism, also defined as anti-consumerism, voluntary simplicity and deconsumption. These notions are not identical, although, according to research, the conceptual scope is very approximate. Minimalism means deliberately limiting consumption to the rational sizes that result from the natural, individual, physical and mental characteristics of consumers, while emphasising responsible decision-making in this area. The most common expression of processes related to minimalism is mainly the limitations in quantitative and structural consumption. The aim of the article is to present the state of knowledge about minimalism in consumption on the basis of the analysis of the Polish literature on the subject and the results of scientific research. In the case of consumption, minimalism is compared with other concepts and described in terms of the various research fields of consumption. In the case of trends in consumer behaviour, the term is contrasted with deconsumption and voluntary simplicity. It is indicated as part of a lifestyle of sustainable consumption, and occurs when discussing food wastage as well as fashion. It should be noted that the given issues are related to each other, and their separation/separate treatment results from the adaptation of individual principles and rules by different groups of consumers depending on their own needs.


Keywords


consumption; minimalism; consumer behaviour

Full Text:

PDF

References


Babauta, L. (2013). Minimalizm. Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.

Bendyk, E. (2011). Jakie siły i procesy ukształtują przyszłość? Polityka, http://www.polityka.pl/rynek/ekonomia/1513014,2,jakie-sily-i-procesy-uksztaltuja-przyszlosc.read#ixzz1irHSKgWm [access: 10.02.2019].

Bylok, F. (2016). Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus de konsumpcja. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 19(1).

Bywalec, Cz., & Rudnicki, L. (2002). Konsumpcja. Warszawa: PWE.

Dopierała, R. (2014). „Stać się pustym oznacza stać się bogatym” – minimalizm jako (nowy i utopijny?) styl życia. In: D. Kotuła, A. Piórkowska, A. Poterała (red.), Narracje postkryzysowe w humanistyce. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Dopierała, R. (2017). Minimalism – a new mode of consumption? Przegląd Socjologiczny, 66(4).

Galbraith, J.K. (1973). Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe. Warszawa: PIW.

Golka, M. (red.) (2004). W cywilizacji konsumpcyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Grzega, U., & Kieżel, E. (2017). Trendy w zachowaniach konsumentów. In: M. Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jay, F. (2016). Minimalizm daje radość. Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Kędzierska, K. (2016). Chcieć mniej. Minimalizm w praktyce. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Krajewski, M. (1997). Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata współczesnego. Kultura i Społeczeństwo, 3.

Kramarczyk, J. (2015). Mieć czy być? Minimalizm jako przykład świadomej konsumpcji w świetle badań własnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 414.

Loreau, D. (2011). Sztuka umiaru. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Loreau, D. (2015). Sztuka minimalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Loreau, D. (2012). Sztuka prostoty. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Mularczyk-Meyer, A. (2014). Minimalizm po polsku, czyli jak uczynić życie prostszym. Sękowa: Black Publishing.

Sasaki, F. (2015). Pożegnanie z nadmiarem: minimalizm japoński. Warszawa: Wydawnictwo Burda Media Polska.

Siciński, A. (1976). Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne. In: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje. Warszawa: PWN.

Skowrońska, M. (2013). Minimalizm i chomikowanie: jak radzić sobie z nadmiarem przedmiotów. Kultura Współczesna, 1.

Szul, E. (2012). Dekonsumpcja – moda czy sposób na kryzys. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 24.

Thoreau, H.D. (2010). Walden, czyli życie w lesie. Poznań: Rebis.

Veblen, T. (1971). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: PWN.

Wąż-Bigos, P. (2017). Minimalizm życiowy – umiar i substytut zdrowego rozsądku we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym. Logos i Ethos, 45.

Wilczak, A. (2016). Dekonsumpcja jako przejaw odpowiedzialnej postawy i styl życia konsumenta w świetle analizy jakościowej. Handel Wewnętrzny, 3.

Woś, J. (2003). Zachowania konsumenckie – teoria i praktyka. Poznań: Wydawnictwo AE.

Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI w. Konsumpcja i Rozwój, 2.

Ziemkowski, M. (2007). Grypa prosto z dobrobytu. Charaktery, 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2019.53.2.7-15
Data publikacji: 2019-10-25 19:36:06
Data złożenia artykułu: 2019-03-05 09:45:52


Statistics


Total abstract view - 6505
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Krzysztof Błoński, Jolanta Witek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.