Analiza wybranych aspektów planowania wizerunkowych działań strategicznych i operacyjnych w kontekście polskich firm

Dariusz Tworzydło, Norbert Życzyński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Słowa kluczowe


public relations; planowanie strategiczne; planowanie operacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Janusz K., Janisz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.

Mruk H. (red.), Strategie marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.

Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Leksykon public relations, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2009.

Rozwadowska B., Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002–2006.

Seitel F.P., Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.

Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2004.

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.183
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 244
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia