Analysis of selected aspects of planning strategic and operational image activities in the context of Polish companies

Dariusz Tworzydło, Norbert Życzyński

Abstract


This article focuses on the presentation of selected aspects of the planning of activities commonly called public relations. Activities designed to build relationships, the image and communication of truth, must be included in the plan to what extent the essence of business communication can be achieved. Subjects were aspects such as strategy development process and the resulting operational plans. The paper also presents the results of research conducted in 2012 on a sample of 200 companies from across Poland, employing more than 50 employees.

Keywords


public relations; strategic planning; operational planning

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Janusz K., Janisz W., Kozioł K., Szopik K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2008.

Mruk H. (red.), Strategie marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.

Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Leksykon public relations, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2009.

Rozwadowska B., Public relations. Teoria, praktyka, perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2002–2006.

Seitel F.P., Public relations w praktyce, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.

Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2004.

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.1.183
Data publikacji: 2015-04-27 14:05:01
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 21:03:09


Statistics


Total abstract view - 710
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia