Autor - szczegóły

Karaś, Dariusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Katedra Zarządzania, Polska