Autor - szczegóły

Kaszycka, Inga, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny, Katedra Marketingu, Polska