Autor - szczegóły

Świerk, Joanna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Polska