Autor - szczegóły

Lipowski, Marcin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska